Výzva pro organizátory Festivalu ptactva 2019

FP 2018 v Blatné

Vážení organizátoři vycházek,

hlavní termín letošního Festivalu ptactva připadá na víkend 5. – 6. 10. 2019. Vycházky pořádané v České republice budou opět součástí celoevropské akce Eurobirdwatch zaměřené na ptačí migraci a šíření povědomí o stěhovavých druzích ptáků a prostředí, které při svých cestách využívají.

Více informací o Festivalu ptactva.

Tradiční i nové organizátory prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory prostřednictvím webového formuláře nejpozději do 31. 8. 2019. Přílohy pro uveřejnění na webu a Facebooku ČSO nejlépe ve formátu obrázku (tj. jpeg, png apod.) posílejte na dobruska@birdlife.cz.

Přehled všech vycházek bude součástí Spolkových zpráv 3/2019, které vyjdou v září (zveřejnění ve SZ nemůžeme garantovat u akcí nahlášených po uvedeném datu), a současně bude uveřejněn na webu a Facebooku ČSO. Organizátorům včas zašleme propagační materiály a pokyny pro organizaci Festivalu.

Festival ptactva v roce 2018

Všem organizátorům předem děkujeme za ochotu a čas věnovaný vycházkám ku příležitosti této akce.

Gabriela Dobruská