Mám pozemek a chci ho přetvořit pro ptáky

Dnes je již zřejmé, že privátní ochrana ptáků funguje často mnohem lépe než ta státní. Příkladem mohou být nejen ptačí rezervace ČSO, ale i menší pozemky obyčejných lidí, kterým na ptácích záleží.

  • Pokud mezi takové nadšence patříte a potřebujete více informací, jak vaši parcelu pro ptáky zatraktivnit, doporučujeme naše stránky Ptačí zahrady .
  • Máte snad větší pozemek, na kterém by mohli žít ptáci zemědělské krajiny? Hospodaří se na něm a chcete tu vidět více ptáků? Třeba se necháte inspirovat dalším naším článkem Co mohu udělat pro krajinu.
  • Vlastníte dokonce větší část krajiny a uvažujete o nejefektivnější ochraně ptactva? Chcete založit vlastní ptačí rezervaci na způsob např. Josefovských luk? Reagujeme na stále vzrůstající dotazy lidí, kteří o tomto přemýšlejí. Považujeme za velmi důležité, že se jich tolik rozhodlo udělat něco pro přírodu a pro ptáky zvlášť na svých vlastních pozemcích. Možnosti nabízené asistence najdete níže. Prosíme však o pochopení zpoplatnění těchto služeb. Je to práce nad rámec správy ptačích rezervací ČSO.

 

Často kladené dotazy (FAQ)

  1. Můžete mi poradit jak?

Ano, prosím pošlete na e-mail michalek@birdlife.cz souřadnice, mapový zákres a čísla pozemků daného listu vlastnictví (LV). Popište současný stav, vlastnické vztahy, případná břemena a problémy. Samozřejmě i Vaši představu. Provedeme obecné posouzení z dostupných dat a pošleme doporučení v rozsahu cca 1 strany A4. Tato základní služba je zdarma, za následné konzultace účtujeme 650 Kč za hodinu práce.

  1. Mohu přijet do některé Vaší mokřadní rezervace na exkurzi z důvodu inspirace?

Ano, můžete zcela nezávisle (vstup je volný) nebo se můžete objednat na michalek@birdlife.cz. Správce ptačích rezervací ČSO bude demonstrovat přístupy použité v rezervacích ČSO a v diskusi zhodnotí Váš návrh. Tato služba je zpoplatněná, účtujeme cestovní náhrady v reálné výši, pokud se jedná o návštěvu jiné lokality než Josefovských luk, 1 000 Kč za úvodní dvouhodinovou konzultaci a dále 650 Kč za každou započatou hodinu.

  1. Můžete se přijet podívat na mnou vytypovanou lokalitu a odborně navrhnout opatření pro ptáky?

Ano, kontaktujte správce ptačích rezervací ČSO na michalek@birdlife.cz. Tato služba je zpoplatněná, účtujeme cestovní náhrady v reálné výši a 650 Kč za každou započatou hodinu.