Počernický rybník

Revitalizace litorálu Počernického rybníka

Přírodní památka Počernický rybník se pyšní jedněmi z nejrozsáhlejších litorálních porostů na území Prahy. Ačkoli rybník v minulých letech prošel rozsáhlou a nákladnou revitalizací, litorální porosty v jeho východní části, v oblasti přítoku Rokytky, trpí zastíněním díky letitým náletům dřevin.

Ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a odborníky z Kroužkovací stanice Národního muzea jsme navrhli plochy, ze kterých by nálety měly být odstraněny. Osluněním litorálu dojde k jeho zatraktivnění nejenom pro ptáky, ale i další živočichy, kteří jsou na něj vázaní.

Následně, předpokládáme již v průběhu roku 2019, jsme připraveni spolupracovat na sledování efektivity provedených opatření.