ptáci

Ptáci obsazují svá místa na Josefovských loukách, jakoby se nic nedělo

Naštěstí problémy, které momentálně trápí náš druh, včetně rozmarů počasí, nijak nerozhodily bahňáky Ptačího parku Josefovské louky. Kulíci už jsou na ostrůvcích námi vyhloubených jezer pro ptáky, které pro ně s vervou vypleli dobrovolníci na jarní brigádě. Několik párů čejek obsadilo tradiční hnízdní plochy a dokonce stydlivé bekasiny se ukazují a chvílemi i charakteristicky zatikají, jakoby už měl začít tok.

 

Kulik ricni na JL Foto Alice Janeckova
Kulíci říční se vrátili na ostrůvky Ptačníku, které jsme vypleli při jarní brigádě. Foto: Alice Janečková, 20. 3. 2020 Josefovské louky

Vzácný vodouš rudonohý je zpět

Již se také objevil vzácný vodouš rudonohý, který na loukách vyhnízdil minulý rok.

Čírky modré závistivě hledí na červeně vybarvené nohy vodouše rudonohého. Foto: Břeněk Michálek, 23. 3. 2020

O hnízdění vodouše rudonohého zjistíte více zde:

Vodouš rudonohý vyvedl mláďata na Josefovských loukách

Čírky obecné, modré a kopřivky přelétávají mezi novým zatopeným bahništěm v ohradě divokých koní a Slavíkovským ptačníkem. Zdá se, že si nemohou vybrat. Všechno tohle hemžení s působivou zvukovou kulisou chechtání racků povzbuzuje návštěvníky parku, kteří tu hledají útočiště v pandemií okleštěné republice.

Prosíme návštěvníky o dodržování pravidel

Vzhledem ke zvýšené návštěvnosti parku, prosíme o dodržování nařízení vlády, tedy používání roušek i zde. Prosíme rovněž o respektování informačních cedulek, které nabádají k setrvání na obvodových stezkách parku a nevstupování přímo na louky, kde by mohlo dojít k ohrožení hnízdících ptáků.

Stále přetrvává zvýšená hladina vody ve Staré Metuji, proto na průstup Josefovskou džunglí po stezce nezapomeňte holiny. Stezka je místy zatopená.

Krkonoše a Josefovské louky. Alice Janečková
Nad zatopenými loukami se tyčí stále ještě zmrzlé Krkonoše. Foto: Alice Janečková
Tři divoké koně přesunujeme z Ptačníku do sezónní ohrady. Dokonalým spasením a rozdupáním splnili svůj úkol a teď musí uvolnit místo ptákům. Foto: Alice Janečková