čápi

Předražená řešení čápům nepomáhají

Když se v Základní Škole Komenského ve Starém Městě u Uherského Hradiště rozhodli zbourat komín kotelny, museli řešit neobvyklý problém. Na komíně pravidelně hnízdili čápi bílí. Žáci i učitelé si ptáky oblíbili – na chodbě je umístěna velká obrazovka a v přímém přenosu lze sledovat čapí hnízdění od námluv až po první let a škola se s pravidelnými návštěvníky nechtěla rozloučit.

Vedení města se proto rozhodlo nahradit zbouraný komín sloupem s umělou podložkou. To velmi kvitujeme, nicméně k (nejen) našemu překvapení výběrové řízení vyhrála nabídka za astronomických 670 000 Kč. Na stránkách města se lze dočíst, že za tyto peníze bude vybudován „typizovaný stožár pro hnízdění čápů bílých“, tedy nikoli unikátní designová stavba, která by soutěžila o architektonické ceny, ale zcela obyčejný sloup s podložkou.

Běžná cena se přitom pohybuje v řádu desetitisíců. „Stavěli jsme například dva 11 m vysoké betonové sloupy. S dopravou, postavením i podložkou stála stavba jednoho 56 000 Kč,“ uvádí Karel Makoň ze záchranné stanice DESOP Plzeň, který má zkušenosti se stavbami více náhradních hnízdišť. Ještě nezažil, aby se cena vyšplhala ani ke 100 000 Kč. A při dobré vůli a zapojení dobrovolníků jde pořídit náhradní hnízdiště doslova za pár tisíc.

Náhradní podložka pro čápy na rekonstruovaném komíně.

Čápi k hnízdění luxus nepotřebují

Z podrobného rozpočtu lze vyčíst, že jen za montáž ocelové konstrukce si zhotovitel účtuje 212 000 Kč a závratných 96 000 Kč bude utraceno za osazení dvou kamer.

Česká společnost ornitologická vítá, že se město rozhodlo čápům pomoci, ale zásadně nesouhlasíme s provedením. Čápi nepotřebují pro své hnízdění luxusní ocelovou konstrukci, chodník a kamerový systém. Zcela postačí vyřazený sloup s ocelovou podložkou za pár tisíc. Ušetřené peníze lze využít mnohem lépe jinde, ať již za účelem ochrany přírody, nebo rozvoje města.

Náhradní sloup pro čápy v Brodku u Přerova. Foto: Jiří Šafránek

Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické nabídla již v roce 2017 možnost konzultace při přestavbě kotelny, město ji však nevyužilo. Rozhodně se ohrazujeme proti tomu, že by podobná řešení vznikala na popud spolků, zabývajících se ochranou přírody. Naopak podporujeme co nejefektivnější využívání peněz i druhotných materiálů (například vyřazených elektrických sloupů). Navrženou stavbu považujeme za nehorázné plýtvání, které kazí ochraně přírody pověst, a zásadně se od stavby distancujeme.

Stavba bude navíc velice pravděpodobně zcela zbytečná. Jako ornitologové víme, že pokud se čápi vrátí a své původní hnízdo nenaleznou, náhradní podložky obsazují jen zřídka. Většinou si najdou nové hnízdiště někde úplně jinde. Čápům je nejlepší umožnit zahnízdění na původním hnízdě a v době, kdy mají větší mláďata, tato mláďata přenést na novou podložku. Tak si rodiče i mláďata vytvoří vazbu k novému hnízdu, na které se v dalších letech vracejí. Bohužel ani toto se už ve Starém Městě nepovede.

Městu doporučujeme záměr přehodnotit, konzultovat s odborníky a provést přesun hnízda tak, aby čápi novou podložku přijali. Čápům je nejlepší umožnit zahnízdění na původním hnízdě a v době, kdy mají větší mláďata, tato mláďata přenést na novou podložku. Čápi si takto vytvoří vazbu k novému hnízdu, na které se v dalším roce s mnohem větší pravděpodobností vrátí.