Praktická ochrana hnízd motáků lužních v roce 2019

Početnost motáků lužních v posledních desetiletích se zvyšuje a přímá ochrana na tom má svůj podíl. V letošním roce početnost a distribuci hnízdících párů významně ovlivnila hraboší gradace. Podle výsledků mapování hnízdilo v Jihomoravském kraji v letošním roce minimálně 70 párů oproti 37 v loňském roce, ve Zlínském kraji 29 oproti 18 párům a v Olomouckém kraji 43 oproti 31 párům. Celková hnízdní populace přesáhla 300 hnízdních párů.

Samice motáka lužního s mláďaty. Foto: Tomáš Pospíšil

V závislosti na průběhu roku každoročně u určitého počtu hnízd hrozí jeho likvidace vysečením mláďat a přímá ochrana oplocením hnízda je jednou z nejčastěji použitých cest k jejich záchraně. Rok 2019 byl z pohledu praktické ochrany rekordní – celkem u 163 hnízd museli ornitologové přistoupit k nějaké formě ochrany. Ve většině případů se jednalo o jejich oplocení, ale v několika případech byl domluven také posun sklizně.

Oplocenka kolem jednoho ze tří hnízd chráněných v letošním roce u obce Koněšín. Foto: Ivan Kunstmüller

Ochrana 43 hnízd motáků lužních byla zajištěna v rámci projektu Ochrana ptačích hnízd ohrožených zemědělských technikou podpořeného MŽP. Ochrana dalších 114 hnízd motáků lužních byla podpořena MŽP prostřednictvím AOPK ČR, EU a SFŽP (OP ŽP), Zlínským krajem, Jihomoravským krajem a Pardubickým krajem. Na zajištění ochrany hnízd motáků lužních přispěla dále ČSO z darů věnovaných na ochranu ptáků zemědělské krajiny.

Jedno ze zachráněných hnízd u obce Koněšín. Foto: Ivan Kunstmüller

Vznik tohoto článku finančně podpořilo MŽP v grantovém řízení. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.