Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2020

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

 

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele!

 

Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům.

Přehled vycházek:

[iframe src=“https://birds.cz/mapy/vychazky_mokrady2020/“ width=“100%“ height=“420″]

Vycházka v Horním Podluží dne 28. 3. zrušena z důvodu epidemie.

Dodatečně nahlášené akce, které nenajdete v mapě:
Městec Králové: sobota 1. 2.
Zámostí 2.2.

PRAHA

Modřany
Sraz v neděli 2. 2. v 9:50 na břehu Vltavy u žel. zast. Praha – Modřany. Projdeme se podél Vltavy oblastí modřanských tůní do Komořan. V případě pěkného počasí a zájmu možno pokračovat až na Zbraslav. Sebou dalekohledy a oblečení do terénu. V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost. Vede: Gabriela Dobruská (dobruska@birdlife.cz, tel. 724 687 996) a Michal Kubelík.

Vltava – Troja
Sraz v sobotu 25. 1. v 9:45 u přívozu v Podhoří (Autobus 112 přijíždí do zastávky Podhoří v 9:37). Vycházku podél Vltavy s pozorováním zimujících vodních ptáků bychom uspořádali v tradiční trase v Tróji podél Vltavy z Podhoří do parkoviště pod ZOO. Vedou Vlaďka a Jiří Sládečkovi (jiri.sladecek@volny.cz, 724 006 885).

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Městec Králové

Sraz v sobotu 1. 2. v 8:30 u „kašny“ na náměstí Republiky v Městci Králové. Čeká nás přibližně hodinová vycházka k Cukrovarským rybníkům, nacházející se východně od Městce Králové. Cestou proběhne pozorování ptáků, povídání o ptácích, mokřadech a Karlu Kněžourkovi. Sebou vhodné oblečení do každého počasí, občerstvení a dalekohled. Procházka budu ukončena okolo 11té hodiny u Cukrovarského rybníka, kde bude za vhodného počasí ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vycházku organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s místním Královéměsteckým okrašlovacím spolkem. Vedou Vlastimil Osoba (775 912 263) a Miloš Kovář (723 128 646).

Srbsko u Karlštejna

Sraz v neděli 2. 2. před vlakovým nádražím v Srbsku v 9:00. Procházka podél řeky Berounky ze Srbska do Berouna, návštěva bobřího hradu a zimoviště netopýrů v lomu Alkazar (je potřeba mít vlastní baterku, čelovku popř. jiné svítidlo). Vede Jaroslav Veselý (jaroslav.vesely@nature.cz; 728 878 352).

Řež – Roztoky

Sraz v sobotu 1. 2. v 10:05 na lávce v Řeži (u zastávky ČD). Projdeme se po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany – Roztoky. Předpokládaná doba vycházky cca 3-4 hodiny.
Vltava je významným zimovištěm vodních ptáků, kromě kachen a racků se můžeme těšit na setkání s kormorány, potápkami, volavkami i vzácnějšími hosty ze severu – morčáky velkými a hoholy severními. Zjistíme, že slípka není slepice a budeme-li mít štěstí, zahlédneme i létající drahokam – ledňáčka říčního. S sebou dalekohled, atlas ptáků (kdo má), teplé oblečení, svačinu, termosku s horkým pitím.
Za hodně špatného počasí (déšť, husté sněžení) se vycházka nekoná. V případě zpoždění vlaku prosíme o trpělivost.
Pořádá Česká společnost ornitologická a Roztoč, vede Lucie Hošková (hoskova@birdlife.cz, tel. 602 972 368).

Vavřinecký rybník

Sraz v sobotu 1. 2. v 10:30 na parkovišti u hřbitova v obci Vavřinec. Uskuteční se vycházka po jižním břehu Vavřineckého rybníka, potom přesun do restaurace U Fantů v obci Jindice. V případě nepříznivého počasí sraz v 11:30 hod. přímo v restauraci v Jindicích. Po společném obědě bude přednáška ke Dni mokřadů. Následovat bude volná zábava, každý může prezentovat svá pozorování za uplynulý rok 2019 nebo na volné téma. Konec akce plánován nejpozději na 16:00 hod. Kontakt: Jan Křivský st. (krivsky@gmail.com, 732 560 647).

JIHOČESKÝ KRAJ

Nejsou nahlášeny žádné vycházky.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Berounka: úsek Plzeň – Chrást

Sraz 8. 2. v 8:45 hodin před rokycanským vlakovým nádražím, popřípadě v 9:15 hodin před nádražím Českých drah v Plzni – Doubravce. Trasa povede od Svatého Jiří k Dolanskému mostu a později na vlak do Chrástu. Vycházka je celodenní a s návratem je počítáno v podvečer. Zajímavá zhruba třinácti kilometrová trasa povede většinou v blízkosti vody a pozornost tedy bude věnována zejména zimujícím vodním ptákům, především pak kormoránům, labutím, kachnám, vzácnějším hoholům a morčákům. Navíc se zde právě v této době zdržují i orli mořští a je velká pravděpodobnost na jejich spatření. Vidět však budeme moci při troše štěstí i další dravce či muflony, kteří se zde také v hojném počtu vyskytují nebo alespoň pobytová znamení bobrů. Doporučujeme se tedy teple obléci, vzít si pohodlnou obuv a něco na opečení na ohni. Tam i zpět pojedeme vlakem, takže nutností je i drobný peníz na vlak i občerstvení v cukrárně, které nám ukrátí čekání na vlak. Výhodou bude vlastní dalekohled a určovací klíč, přičemž vycházka bude doplněna výkladem o zdejší fauně. Případné další informace rád sdělí Pavel Moulis na tel. 603 239 922.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Kynšperk nad Ohří

Sraz v neděli 2. 2. v 9:00 u ornitologické pozorovatelny. Seznámení s mokřadem, procházka kolem vodní plochy s ornitologem, pohybová hra pro děti. Vede Eva Řezníčková (608 538 991).

Pozvánka

ÚSTECKÝ KRAJ

Horní Podluží – zrušena z důvodu epidemie

Moc se omlouvám, vzhledem k současnému stavu situace v ČR ruším plánovanou vycházku ke dni mokřadů. Jako alternativu doporučuji Vítání ptačího zpěvu, které by se mělo konat začátkem května (pokud se situace uklidní) a které vede velmi zkušený ornitolog a ředitel NPCS Pavel Benda, akce se koná na druhé straně Velkého rybníku a je zde i ukázka kroužkování ptáků. Termín konní akce sledujte na stránkách České společnosti ornitologické.
Děkuji za pochopení, s přáním krásných zážitků z přírody.
Roman Neckář

Sraz v sobotu 28. 3. v 9:00 v Horním Podluží na hrázi Velkého rybníka. V závislosti na počasí pozorování přezimujícího vodního ptactva a obyvatel mokřadního prostředí, představení jednotlivých prostředí Velkého rybníka a druhů, které ho obývají, vysvětlení důležitosti mokřadů v přírodě.
Účast je nutné potvrdit u organizátora: Roman Neckář, email: roman.aiki@centrum.cz, z důvodu informovanosti o možných změnách.

Jezero Milada I

Sraz v sobotu 18. 1. v 10:00 na parkovišti východ. vycházka okolo jezera. Vaši účast nahlašte předem (tel., mail) – možná změna termínu! Vede Milan Tichai + případní místní znalci – účastníci (ros.fenix@seznam.cz, 608 301 387).

Jezero Milada II
Proběhne v sobotu 1. 2., od 9:00 okolo jezera Milada. Sraz na parkovišti na svahu jezera za Trmickou teplárnou, 50.6472878N, 13.9735350E, trasa vycházky bude upřesněna podle aktuálního stavu výskytu ptáků na jezeře a na stavu zamrznutí lokality. Teplé oblečení a dalekohledy sebou. Vede: Václav Beran (lutra@email.cz).

LIBERECKÝ KRAJ

Zámostí
Sraz v neděli 2.2. v 9 hodin na aut. zastávce Zámostí (okres Jičín). Podíváme se do okolních polí a luk na drobné polní mokřady a zastavíme se na několika místech, kde jsou patrné různé formy odvodnění (odvodněný tok Žehrovky, otevřené drobné drenáže a kanály atd.). Pořádá Dům přírody Českého ráje. Více info na http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/nadchazejici-akce/den-mokradu-2-unor/

PARDUBICKÝ KRAJ

Pardubice

Sraz v sobotu 8. 2. v 9:15 u sochy J. Pernera (hl. nádraží Pardubice). Vycházka k mokřadním lokalitám v centru města (nábřeží Labe, soutok Labe a Chrudimky, mrtvá ramena) s povídáním o zimujících ptácích a dalších živočiších. S sebou dalekohledy, určovací klíče a něco na zahřátí. Délka trasy cca 5 km. Vedou Roman Hellinger (hellingerroman@gmail.com; 602 740 053),  a Tibor Schwarz (775 012 157).

Pozvánka

Stéblová, písník Oplatil

Sraz v sobotu 1. 2. v 8.30 před nádražím ve Stéblové (počkáme na vlaky z Pardubic i Hradce Králové). Vycházka (cca 8 km) povede kolem písníků Oplatil a Čeperka. Pozorování a určování zimujících vodních ptáků za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. S sebou dalekohled, teplé oblečení, terénní obuv a svačinu, vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12 hodin. Pořádá Česká společnost ornitologická a Východočeské muzeum v Pardubicích, vede Libor Praus (praus@vcm.cz, mob.: 605 522 692).

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Nejsou nahlášeny žádné vycházky.

VYSOČINA

Nejsou nahlášeny žádné vycházky.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Zima na Nesytu
Sraz v neděli 2. 2. na hrázi rybníka Nesyt v 9:00. Ukázka kroužkování a vycházka podél rybníka Nesyt na ornitologickou pozorovatelnu v tzv. Valtické zátoce.  Účastníky prosíme o nahlášení účasti předem na níže uvedených kontaktech. Ve spolupráci s ČSO organizuje AOPK ČR, RP Jižní Morava, SCHKO Pálava. Vede: Vlastimil Sajfrt (vlastimil.sajfrt@nature.cz, tel. 602 689 057).

ZLÍNSKÝ KRAJ

Záhlinice

Sraz v sobotu 1. 2. v 8:30 u hospody U čápa. Kontrola všech rybníků a říčky Rusava, podle času i části řeky Morava. Vede Josef Chytil (724 947 544).

OLOMOUCKÝ KRAJ

Nejsou nahlášeny žádné vycházky.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Polanka nad Odrou

Putování pooderskou Amazonií se uskuteční v neděli 2. 2. Sraz v 9:30 na Honculi mostě přes Odru. Vede Zbyněk Sovík (zbynek.sovik@nature.cz).

Pozvánka

Studénka, PR Kotvice a okolí

Sraz v sobotu 1. 2. v 9:00 před vlakovým nádražím ve Studénce. Vydejte se s námi do zimní přírody v CHKO Poodří. Během vycházky se dovíte o zajímavostech ze života ptáků, jejich ochraně a přikrmování. Vedou Ondřej Mrkva (omrkva@seznam.cz) a Petr Zátopek (petr.zatopek78@seznam.cz).

Pozvánka