Pozvánka na setkání Pobočky ČSO na Vysočině

POZVÁNKA

na setkání členů a příznivců Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině

v sobotu 11. 1. 2020 od 9:30

v klubovně ZOO Jihlava

 

Program:

 • Jan Pokorný: Nově vyhlášená a připravovaná maloplošná zvláště chráněná území na Vysočině
 • Dana Kodetová, Vojtěch Kodet: Hnízdění dudka chocholatého na Vysočině v r. 2019
 • Vojtěch Mrlík: Hnízdění motáka pilicha na Vysočině v r. 2019
 • Ivo Hertl: Ochrana hnízdišť vybraných druhů ptáků v lesích na Vysočině v r. 2019
 • Ivo Hertl: Kontrola obsazenosti budek pro sovy v lesích na Vysočině v r. 2019
 • Petra Hulvová: Mapování rorýsů, kavek a jiřiček v Jihlavě v r. 2019
 • Dana Kodetová: Ochrana hnízd čejky chocholaté na Vysočině v r. 2019
 • Ivo Hertl: Inventarizace doupných stromů v lesích na Vysočině v r. 2020
 • Ivo Hertl: Hnízdní podpora sov a dravců v lesích na Vysočině v r. 2020
 • Volby do výboru Pobočky ČSO na Vysočině
 • Aktuality z České společnosti ornitologické
 • Různé

V průběhu bude možné zaplatit členské příspěvky či zakoupení ornitologických publikací.

Předpokládaný konec asi ve 13 hod. s možností pokračování v diskusi v některé z jihlavských hospod.

 

Za výbor Pobočky ČSO na Vysočině,

Vojtěch Kodet, předseda
tel. 608 036 024
http://prirodavysociny.cz/