Městská zeleň – společný prostor pro lidi i ptáky

Městská zeleň – společný prostor pro lidi i ptáky. Tak se jmenuje publikace, kterou jsme dnešním dnem zveřejnili na internetových stránkách naší společnosti. Publikace zahrnuje přírodě blízké postupy, kterými se mohou vlastníci a správci zelených ploch (nejenom) ve městech řídit a které pomohou vytvářet atraktivní podmínky pro život ptáků.

Foto: Lukáš Viktora

Zaměřena je především na vlastní zeleň – stromy, keře, trávníky a květnaté záhony. Stranou pozornosti však nezůstávají ani další opatření, která ptákům život ve městech zpříjemní. Pamatováno je i na eliminaci rizik, která ptákům v městské zeleni hrozí (skleněné plochy, škodlivé osvětlení).