Malé členské granty podpořené v roce 2018

Pro letošní rok vybrala komise k podpoře pět projektů. Mapování ptáků proběhne na Českobudějovických rybnících a Křivoklátsku, zvýšené pozornosti se dočkají chřástali, sovy, jeřábci a orli křiklaví.

O malé členské granty se letos ucházelo celkem sedm žádostí. Výběrová komise výboru ČSO (T. Diviš, M. Fejfar, J. Koleček a M. Pudil) vybrala k podpoře následujících pět grantů (v pořadí podle počtu získaných bodů):

  1. Vojtěch Kubelka: Podrobné mapování hnízdního rozšíření ptáků v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky (4. a poslední ročník projektu)
  2. Filip Hruška: Monitoring chřástala polního (Crex crex) na Vysočině v roce 2018
  3. Kateřina Ševčíková: Beskydské houkání a jeřábkování
  4. Rakovnický ornitologický spolek Fénix: Mapování hnízdního rozšíření ptáků na území CHKO a Ptačí oblasti Křivoklátsko
  5. Oldřich Šreibr: Monitoring dravců v CHKO Český les (jižní část) se zaměřením na případný hnízdní výskyt orla křiklavého (Clanga pomarina) – 2. etapa 2018

Děkujeme všem zájemcům o aktivní ornitologickou práci a úspěšným žadatelům přejeme mnoho zdaru při naplňování grantů!

 

Přispějte na malé členské granty!

Číslo transparentního účtu: 2800277111/2010
variabilní symbol: 22
specifický symbol: členové ČSO uvedou své členské číslo

Všem dárcům srdečně děkujeme!