LSD je klíčovým programem občanské vědy v ČSO.

Liniové sčítání druhů je spuštěno

LSD, nový program občanské vědy, je připraven k ostrému spuštění. Funguje web umožňující vylosování sčítací lokality i mobilní aplikace pro záznam ptáků v terénu. První sčítací termín začíná 15. dubna, je tedy nejvyšší čas připravit si vybavení a sčítací linie a vyzkoušet sčítání nanečisto.

Po ročním testování a zdokonalování webu i aplikace je LSD plně funkční a připraveno sbírat ta nejpřesnější data o početnosti a nárocích jednotlivých druhů. Nikdy v historii ornitologie nebylo možné získávat tak přesné údaje z území celého státu a nikdy se také podobný výzkum neobešel bez zdlouhavého pořádání a přepisování terénních zápisků. To všechno s LSD odpadá. Ornitologie s LSD zůstává stále příjemnou zábavou, ovšem s obrovskou přidanou vědeckou hodnotou.

 

Kdo se může zapojit?

LSD je otevřené všem zájemcům, členům i nečlenům ČSO. Předpokladem je velmi dobrá znalost určování ptáků v terénu, včetně poznávání hlasů (zpěvu), ochota dodržovat metodiku, včetně znáhodnění výběru sčítací lokality losováním, a ochota pracovat v terénu s mobilním zařízením – telefonem nebo tabletem. Samotné mobilní zařízení můžeme spolupracovníkům zapůjčit.

 

Jak sčítání probíhá?

Sčítání probíhá v náhodně vylosovaných malých atlasových čtvercích. V hnízdní sezóně sčítáme v každém čtverci dvě linie dvakrát od dubna do června. Ptáky sčítáme na kilometrových liniích vždy po dobu jedné hodiny. Do mapy v tabletu nebo v chytrém telefonu zaznamenáváme všechny jedince všech druhů, včetně jejich přesné polohy a chování.

LSD klade na spolupracovníky minimální časové nároky. Sčítání jedné lokality zabere pouze dvě dopoledne v průběhu hnízdní sezóny.

 

Podrobná metodika je zveřejněna na stránce programu birdlife.cz/lsd.

 

„Všem spolupracovníkům přeji příjemné ornitologické tripy s LSD,“ píše předseda ČSO Jiří Flousek v úvodu podrobné metodiky, a k tomuto přání zbývá jen dodat: „A ať je nás, kdo si budeme užívat LSD, co nejvíce!“