Pozvánka na podzimní členskou schůzi Jihomoravské pobočky

která se koná v sobotu 2. prosince 2017 v 930 hod. na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce) – cca 5 minut chůze od hlavního nádraží.

PROGRAM:

1. Zahájení, osobní zprávy, vzpomínka na čestného předsedu pobočky doc. Karla Hudce
2. Připravované projekty, web (G. Čamlík, J. Sychra)
3. Plán činnosti pobočky na rok 2018 (D. Horal)
4. Zpráva o hospodaření pobočky v roce 2017 (L. Hort)
5. Jarní pobočková exkurze do Bílých Karpat v roce 2017, předběžná informace k exkurzi na jaře 2018 (J. Sychra a G. Čamlík)
6. Cílový druh JM pobočky na rok 2017 a 2018 – vodouš rudonohý – stručná informace (J. Sychra, G. Čamlík)
7. Významné ornitologické lokality v ohrožení: polní mokřad u Blučiny, rákosina u Červeného mlýna – aktuální informace (J. Sychra)
8. Hnízdění vzácných druhů bahňáků (tenkozobec opačný, pisila čáponohá) na Komárovském rybníku u Hodonína (J. Zaňát, G. Čamlík)
9. Karel Šťastný: Čtvrté mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014–2017
10. Vystoupení ředitele ČSO, informace o novém projektu ČSO Liniové sčítání druhů – „LSD“ aj. (Zdeněk Vermouzek)
11. Ornitologické novinky (V. Škorpíková)
12. První zahnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na jižní Moravě (G. Čamlík)

Odborná přednáška:
13. Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými topánkami: príbeh druhu Lanius minor – strakoš kolesár – ťuhýk menší (Anton Krištín)

(+ další příspěvky účastníků schůze aj.). Předpokládané ukončení schůze cca 14:30 hod. Pro případné zájemce o následné společenské posezení bude tradičně rezervován salónek v restauraci Pod Špilberkem, Husova 13.

Případné dotazy směřujte na D.Horala, tel. 775 254 220 nebo e-mail: jmpcso@seznam.cz

Účastníci budou moci zaplatit členské příspěvky na rok 2018, popř. za minulá léta.

Na shledanou se těší za výbor Jihomoravské pobočky ČSO

 

Jan Sychra, Gašpar Čamlík, David Horal