(Foto)reportáž z vydařené výjezdní členské schůze ČSO v Písku

Příjemná atmosféra, mnoho zajímavých přednášek z činnosti ČSO, povídání o ptácích nejen jižních Čech, výměna zkušeností mezi organizátory vycházek za ptáky, uvedení nového programu sčítání ptáků, spousta nových produktů z e-shopu ČSO,  k tomu setkání mnoha podobně naladěných lidí jak během vlastní akce, tak večer v útelné hospůdce, nedělní exkurze na rybník Řežabinec spojený s ukázkou vyhledávání mrtvých ptáků specielně vycvičenými psy. Taková byla ve zkratce výjezdní členská schůze ČSO, která proběhla v Písku během minulého víkendu 25.-26.11.2017.

 

Partnery akce byla společnost E.ON, ČR, s.r.o., Swarovski – Optik a Pro-Bio, které na akci poskytlo občerstvení.

Na 80 členů ČSO se sešlo v krásných prostorách společnosti Sladovna, o.p.s. ve starodávném, vánočně vyzdobeném městě Písek. Celkem se zúčastnilo 80 členů ČSO. Schůzi zahájil předseda výboru ČSO Jiří Flousek a poděkoval partnerům konference společnostem E.ON, Swarovski – Optik a Pro-Bio.

 

 

Začátek schůze se nesl ve znamení uctění památky zemřelých členů. Zvláštní vzpomínka byla věnována úmrtí čestného člena ČSO a předního představitele československé ornitologie docenta Karla Hudce. Radostnější událostí pak byla gratulace předsedovi ČSO Jiřímu Flouskovi k šedesátým narozeninám.

Poté ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek přednesl stručnou zprávu o činnosti ČSO za letošní rok. ČSO v současné době čítá 8 poboček, má 2890 členů, již 22 zaměstnanců na různé úvazky, z toho šest (plus dva psi) nastoupili v letošním roce.  ČSO řídí zvolený devítičlenný výbor.

Z letošní činnosti ČSO  Zdeněk Vermouzek vypíchnul několik významnějších témat jako např. čtvrtstoletí pořádání oblíbené akce Vítání ptačího zpěvu, které letos proběhlo na 131 místech po celém Česku. Jedná se bezpochyby o největší koordinovanou akci svého druhu v ČR.

ČSO se také podílela na celoevropské petiční akci Living Land, kdy se 260 000 lidí (z toho 2415 z ČR) postavilo za šetrnější zemědělskou politiku.

Proběhl poslední rok mapování pro český i evropský hnízdní atlas ptáků, následovat bude zpracování dat a příprava vlastních atlasů. Oddělení mezinárodního monitoringu a výzkumu vyprodukovalo nové evropské trendy početnosti běžných druhů ptáků, bohužel ptáci zemědělské krajiny stále ubývají.

 

V rámci projektu Pražskými mokřady ČSO vydala kapesní určovací terénní příručku, zprovoznila tematické webové stránky o lokalitách a uspořádala 12 vycházek.

Zdeněk Vermouzek dále připomněl angažovanost ČSO v plánu výstavby golfového hřiště v lokalitě Vrchbělá, nacházející se přímo v srdci ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. Záměrem by bylo mimo jiné ohroženo významné hnízdiště lelků lesních. Důkladnou osvětou se zatím podařilo přesvědčit zastupitelstvo obce Bělá pod Bezdězem o neschválení prodeje pozemků, nicméně situaci musíme nadále sledovat.

V letošním roce ČSO rozjela tři nové velké projekty – Pannon Eagle zabývající se trávením ptáků z programu Life +, ATHENE, tedy ochrana sýčka obecného, z přeshraničního programu spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko (za vydatného přispění dobrovolných dárců) a vybudování Ptačníku, tedy soustavy tůní na Josefovských loukách z Operačního programu Životní prostředí. Všechny tři projekty měly svoje vlastní vstupy v následujícím programu.

Zdeněk Vermouzek poté stručně shrnul hospodaření, připomněl, že v roce 2016 ČSO hospodařila s 14,5 mil. Kč, odhad pro rok 2017 je 16,5 mil. Kč. Dobrou zprávou je, že určené zdroje (tedy granty a dotace) tvoří polovinu rozpočtu a druhou polovinu tvoří vlastní zdroje organizace. Od roku 2016 prochází účetnictví ČSO auditem. Podrobnější informace o hospodaření ČSO jsou ve výročních zprávách. Speciální pozornost věnoval ředitel ČSO individuálnímu fundraisingu, tedy dárcovství jednotlivých osob. Zatímco v roce 2016 činil objem darů 1,2 mil. Kč, k 15.11. již 2,2 mil. Kč, z toho 479 000 tvořilo sponzorství druhů v rámci druhého evropského hnízdního atlasu.

Závěrem zprávy o činnosti zmínil Zdeněk Vermouzek dokončenou přípravu nového strategického plánu ČSO, které se v roce 2017 věnoval výbor a zaměstnanci ČSO. Plán na období 2018 – 2022 je hotov, obsahuje šest okruhů: 1. Ochranářský výzkum 2. Ochrana ptáků 3. Osvěta a výchova 4. Kancelář 5. Lidské zdroje 6. Finance.

Následovala prezentace vybraných projektů ČSO.

Nejprve Zdeněk Vermouzek upozornil na nově vydanou knihu Miloslava Nevrlého Moje ptačí roky, kterou ČSO a Společnost přátel kroužkovací stanice NM vydaly s pomocí stovek předplatitelů na crowdfundingovém portálu HitHit. Jedná se o knížku vzpomínek oblíbeného spisovatele na 40. a 50. léta 20. století, kdy propadl kouzlu ornitologie, díky níž objevil netušené a nádherné světy při toulkách přírodou a kroužkování ptáků. Knihu, o jejíž vydání se zasloužila především redaktorka Alena Klvaňová, můžete zakoupit  v e-shopu ČSO.

 

 

 

Vzápětí vystoupila Zuzana Karlíková s prezentací projektu Sídla bezpečná pro ptáky. Zdůraznila potřebu správného zabezpečení skel, mýtus zabezpečení formou jedné dravčí siluety a k této problematice představila i nový klip ČSO , který je k vidění na YouTube kanále ČSO

 

Následovalo shrnutí letošního průběhu projektu ATHENE jeho hlavním koordinátorem Martinem Šálkem. Naše sýččí terénní jednotka letos zkontrolovala celkem 318 lokalit v Ústeckém kraji a celkem zde nalezli rekordních 63 samců sýčka na 53 lokalitách. Vyvěsila 52 zabezpečených budek a chystá vyvěšení nejméně 30ti dalších. Martin Šálek zdůraznil nebezpečí antropogenních (člověkem vytvořených) pastí, které se stávají hlavní příčinou úhynů sýčků i jiných ptáků. Lucie Hošková poté poděkovala všem dárcům, kteří doposud přispěli na záchranu sýčků celkem 586 882 Kč.

 

 

Lucie Hošková pokračovala prezentací o Josefovských loukách. Rok 2017 byl v mnohém přelomový, nejvíce potěšilo hnízdění chřástala kropenatého. Začíná se projevovat rozumné hospodaření na stále větších pozemkách ve vlastnictví ČSO. Pravidelně hnízdí čejky a bekasiny. Počet obojživelníků se mnohonásobně zvýšil (např. v případě skokan askřehotavého až 40x). Vzrůstá i počet akcí pro veřejnost a pro školy, např. v rámci školních exkurzí navštívilo letos Ptačí park 499 dětí! Správce ptačího parku Břeněk Michálek obdržel Cenu královehradeckého kraje za ekologickou výchovu a cenu města Jaroměř za přínos k životnímu prostředí. Nejvýznamnější investicí letošního roku bylo vyhloubení Slavíkovského ptačníku – soustavy různě velkých tůní, které významně rozšíří potravní i hnízdní příležitosti pro ptáky. Kromě toho pokračují výkupy pozemků – díky úžasné osvětě dárců bylo letos vykoupeno 5,9 ha a mnohá jednání ještě nejsou uzavřena.

Gábina Dobruská shrnula letošní úspěšnou sezónu programu Čapí hnízda (cap.birdlife.cz), tedy sledování hnízdění čápů. Do programu se letos zapojilo celkem 588 lidí tedy o plných 43 více než v loňském roce a především bylo zkontrolováno 462 hnízd s téměř vzletnými mláďaty (oproti 362 v loňském roce). Zdařilá byla též akce Den s čápy v Lednickém parku, kde mnozí z návštěvníků byli překvapeni pohledem do stativového dalekohledu a nemálo z nich i přiznalo, že by si těch nádherných ptáků nebýt nás ani nevšimli …

 

Karel Šťastný představil mapy jednotlivých druhů vzešlých z atlasového hnízdního mapování a vyzval účastníky k doplnění chybějících údajů.

 

 

 

Následovalo tradiční losování odměn pro spolupracovníky Jednotného programu sčítání ptáků. Hlavní cenu – dalekohled Meopta získal Zdeněk Piro, knihy v hodnotě 2000 Kč Zuzana Strnadová, knihy v hodnotě 1000 Kč Jiří Víteček. Výhercům gratulujeme a přejeme hodně elánu do dalšího sčítání.

 

 

Zástupce společnosti Swarovski – Optik, jednoho z partnerů akce, pan Zdeněk Hlavačka, představil novinku letošního roku – binokulární stativový dalekohled umožňující pohodlné pozorování oběma očima. Dalekohled zapůjčil ČSO pro použití během nedělní exkurze.

 

 

 

Po polední pauze následovalo odpoledne plné diskuzních bloků. Předtím však ještě Jiří Flousek, předseda ČSO udělil nové Ceny ČSO prvním laureátům – v nepřítomnosti Janu Matoušovi za zásluhy o modernizaci českého kroužkování a přítomnému Pavlu Kverkovi za dlouhodobý výzkum a ochranu slavíků a za neúnavnou propagaci ornitologie.

 

 

Prvním diskuzním blokem byl  panel o ptácích, moderovaný tradičně Petrem Voříškem. Jeho hosty byli Miroslav Šálek, Bohuslav Kloubec a Jiří Pykal. Nejprve hosté přinesli vlastní vzpomínku na zesnulého Karla Hudce a poté se věnovali především ptactvu jižních Čech. Připomněli například ikonické lesní druhy  (tetřev hlušec, datlík tříprstý nebo puštík bělavý).

 

 

Na diskuzních panelech je skvělé, že rozproudí debatu účastníků, v tomto případě zejména ohledně problematiky rybničního hospodaření a jeho vlivu na vodní ptáky.

 

 

 

Po přestávce následovalo setkání organizátorů vycházek pro veřejnost, řízeném Gábinou Dobruskou, kde zazněly i prezentace Petra Pavlíka, Lubomíra Vozábala a Jaroslava Kolečka. Účastníci se zájmem diskutovali možné způsoby propagace, vlastní organizaci, potíže, se kterými je nutno se vyrovnávat i správné provedení ukázek kroužkování.

 

 

Akci zakončil workshop k novému programu sčítání ptáků. Liniové sčítání druhů (LSD) je nový dlouhodobý monitorovací program České společnosti ornitologické založený na principech občanské vědy, tedy na dobrovolné spolupráci ornitologů při terénním sběru údajů. Na kilometrových liniích zaznamenáváme vždy po dobu jedné hodiny všechny jedince všech druhů ptáků pomocí zvláštní aplikace pro tablety a mobilní telefony s větším displejem. Cílem je sledovat změny početnosti našich ptáků, umožnit kvalifikované odhady velikosti ptačích populací a poskytnout údaje o vazbách ptáků na jednotlivé typy prostředí; tedy získat informace nezbytné k účinné ochraně našich ptačích populací. Na jaře 2017 proběhlo úspěšné praktické testování terénní metodiky i programového vybavení a od roku 2018 se nový program rozběhne naplno.

Diskuzní odpoledne zdárně pokračovalo méně formálnějšími diskuzemi ve vyhlášené písecké hospodě U Reinerů.

 

 

 

Neděle se pak nesla ve znamení exkurze do ptačí oblasti Řežabinec, kde Karel Pecl, legendární písecký ornitolog, předvedl ukázku kroužkování ptáků. Za pomoc děkujeme nejen jemu, ale i Jiřímu Šebestianovi a  Milanu Frenclovi, který vedl vycházku okolo rybníka.

 

 

 

Cca 20 účastníků exkurze si vychutnávalo pozorování čírek obecných a orlů mořských binokulárním stativovým dalekohledem Swarovski.

 

 

 

Třešničkou na dortu pak bylo vystoupení Kláry Hlubocké, psovodky ČSO, která ukázala účastníkům exkurze, jak její psí svěřenci, osmiletý Sam a půlroční Viky, oba Chesapeak bay retrieveři vyhledávají v terénu mrtvé ptáky. Všichni tři to zvládli na jedničku, vysloužili si potlesk a Sam a Viki navíc odměnu v podobě pamlsku a házecího balonku.

 

 

 

 

Celá akce se nesla v přátelské atmosféře a už se těšíme na výjezdní schůzi v roce 2018!