Fotoreportáž z vycházek ke Světovému dni mokřadů 2020

Ku příležitosti letošního Světového dne mokřadů se uskutečnilo 17 vycházek. Poslední proběhne v Horním Podluží až 28. 3., jelikož v únoru bývají místní mokřady obvykle pokryté sněhovou pokrývkou.

Sluníčko a velmi teplé počasí vytáhlo na letošní vycházky velké množství lidí, které leckde organizátory až zaskočilo. Hned na několika vycházkách se jejich počet dokonce blížil stovce! Počasí se však negativně podepsalo na množství ptáků pozorovaných vodních ptáků, naopak množství již zpívajících pěvců bylo na tuto dobu neobvyklé. Zaznemenáni byli i první jarní navrátilci – čejky, skřivani a špačci.

Atmosféru jednotlivých vycházek nejlépe dokreslí následující fotoreportáž:

Děkujeme všem organizátorům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas vycházce a představit návštěvníkům význam mokřadů a život jejich obyvatel!

Gabriela Dobruská