Členské exkurze ČSO v roce 2017

Pobřeží Baltu – Helská kosa, 9.–13. 2. 2017

Exkurze byla zrušena z důvodu malého počtu účastníků.


Černá Hora, 8.–14.(15.) 5. 2017

Skadarské jezero Černá Hora
Foto: Katarína Slabeyová

Exkurze byla zaměřená na mapování ptáků pro evropský hnízdní atlas ptáků i pozorování ptáků Středomoří. Navštívili jsme např. Skadarské jezero, NP Lovćen, Ulcijnskou solanu, jehličnatý prales Biogradská gora i NP Kopački rit (Chorvatsko). V oblasti se kromě mnoha druhů bahňáků vyskytují také plameňáci růžoví, kolpíci bílí, jeřábi popelaví, ouhorlíci stepní, dudci i mandelíci. Skalnaté terény přitahují skalníka zpěvného, sokola stěhovavého, různé bělořity nebo orebici horskou.


Poodří, 19.–21. 5. 2017

Foto: Roman Mikuš

Jarní víkendová exkurze směřovala do Poodří a na mokřady Ostravsko-Karvinska. Navštívili jsme Bartošovické rybníky, přírodní rezervaci Kotvice u Studénky, záchrannou stanici pro hendikepované živočichy a Dům přírody Poodří v Bartošovicích, mokřady poddolovaného Ostravska-Karvinska, Heřmanský stav a okolní lokality. Viděli jsme vodní ptáky, volavky, kormorány, bahňáky, racky a rybáky, husy.

Reportáž z exkurze do Poodří 2017


Foto: Vladimír Vondra

Střední Morava, 13.–15. 10. 2017

Podzimní víkendová exkurze zaměřená na migrující ptáky. Navštívili jsme např. Tovačovská jezera a rybníky, Záhlinické rybníky, Hostýnské vrchy nebo ornitologickou stanici ORNIS v Přerově.

Reportáž z exkurze na střední Moravu 2017


Omán, 17.–25. 11. 2017

Foto: Josef Nožička

Pozorování pouštních i mořských druhů ptáků v nejbezpečnější zemi Arabského poloostrova např. na lokalitách Salalah a okolí, Dhofarská vysočina, vádí Shuwaymirah, vádí Dawkah atd. V Ománu bylo pozorováno 531 druhů ptáků, jen dravců zde žije 41 druhů včetně orla damaního či supa královského. Můžeme pozorovat 20 druhů volavek, faetony či tereje, exotické strdimily, snovače, hedvábníka šedého, lejskovce nádherného, stehlíkovce dlaskovitého či dva endemity Arabského poloostrova (orebice černohlavá a bělořit arabský).