Mezinárodní setkání v Bratislavě

Tisková zpráva České společnosti ornitologické, 5. 12. 2016

Česká společnost ornitologická (ČSO) se ve dnech 23. – 24. 11. zúčastnila setkání odborníků na environmentální výchovu a vzdělávání v Bratislavě, jehož hlavní téma znělo „Učíme se o přírodě v přírodě“. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Skrze přírodu k lepšímu životu – podpora učitelů a žáků“, podpořeného z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Příjemnou a přátelskou atmosféru setkání navodily hned na počátku papírové vlaštovky. Pro nás věc naprosto samozřejmá, ale pro ostatní, od Irska až po Makedonii, bylo překvapením, že v bývalém Československu se tato „papírová letadla“ nazývají „vlaštovky“. Poté navazovaly ukázky dobré praxe z různých zemí, které byly pro všechny účastníky velkou inspirací.

Za ČSO jsme prezentovali program Rorýsí školy – aktivní zapojení škol do ochrany rorýsů. Náš program vzbudil velký zájem i u vzácného hosta Edwarda Mayera z anglické nevládní organizace Swift Conservation, který se ochraně rorýsů již dlouhá léta věnuje. Byť rorýsí školy existují i v jiných zemích, naše síť čítající již 46 Rorýsích škol, je v evropském kontextu ojedinělá. Zároveň jsme dostali nabídku na zahraniční spolupráci, které si velmi vážíme a o jejíž možnostech budeme nadále jednat.

Druhý den jsme se zúčastnili workshopu zaměřeného na environmentální výchovu pod vedením hosta z univerzity v Gdaňsku, po němž jsme se věnovali vyhodnocení dotazníku od učitelů, na jehož základě budou vytvořeny nové výukové materiály pro učitele. V tomto dotazníku měli učitelé možnost sdělit nám svoje potřeby a možnosti. Celkem jsme od počátku listopadu získali téměř tisíc odpovědí, z České Republiky jich přišlo 171. Vyvrcholením celé akce byla diskuse na téma nové materiály a jejich postupně stále více se rýsující podoba.

Nové materiály, upravené dle národních potřeb, budou učitelům k dispozici na jaře 2018.

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+