Budka – dobrá adresa?

Zajištění dostatečného množství hnízdišť ptákům, vázaným na naše obydlí, je velmi specifickým úkolem ochrany přírody. Většinová veřejnost má k přírodě kladný vztah, ne vždy ovšem v situacích, kdy se stává součástí našich obydlí. Platné zákony jsou v tomto ohledu jednoznačné – hnízda na budovách jsou pod jejich ochranou jako jakákoli jiná.

Jenže jak chránit hnízdiště na domech, které se jejich vlastníci chystají zateplovat, případně jinak upravovat, aby snížili jejich energetickou náročnost? “Záleží na rozsahu stavebních úprav a samozřejmě také na tom, ve které části budovy se hnízdiště nacházejí” říká ornitolog Lukáš Viktora, který se konfliktními situacemi mezi lidmi a ptáky zabývá. “V mnoha případech se dají hnízdiště v nějaké podobě zachovat, což je ideální řešení” dodává.

Občas to však není možné, a pak je zapotřebí zanikající hnízdiště nahradit, nejčastěji speciálními budkami s jednou nebo více hnízdními komorami, instalovanými na zateplované stěny. Takových budek jsou dnes na převážně panelových domech tisíce. Jsou však dostatečnou náhradou, přijmou ptáci nabízené budky? Na tyto otázky měl ambici odpovědět projekt České společnosti ornitologické Budka – dobrá adresa?, podpořený v grantovém řízení hlavního města Prahy.

Detail čtyřkomorové budky pro rorýse, poškozené strakapoudem velkým. Foto: Lukáš Viktora

Prověřeno bylo celkem 122 domů, na kterých se nachází 314 takovýchto budek s celkem 1 089 hnízdními komorami. Obsazeny byly budky na 61, tedy polovině prověřovaných domů. Rorýsi, kterým jsou budky určeny, pak hnízdili v 80 budkách, ve kterých obsadili dohromady 122 komor. Dalšími nájemníky byli v jednotlivých případech vrabci domácí, špačci obecní a sýkory koňadry. “Polovina obsazených domů je na první pohled dobrý výsledek” říká Lukáš Viktora a dodává “jenže původně rorýsi zřejmě obývali všechny tyto domy. Z celkového počtu sledovaných komor bylo nakonec rorýsi obsazeno přes 11 procent, což už je znatelně horší bilance. Nicméně toto číslo odpovídá výsledkům studie, prováděné v německém Berlíně”.

Budky tedy svému účelu slouží, ale za spásné, nebo dokonce jediné řešení je považovat nelze. Tím by mělo být zachování původních hnízdišť, které je mnohem efektivnější. A navíc: pro ty, kdo zateplování platí, také ekonomičtější.


Projekt byl finančně podpořen Hlavním městem Prahou.