David Číp vykopává traktor na JL

Na Josefkách vzniká nové bahniště pro bahňáky

V nejvýchodnější části dokončené ohrady pro pratury jsme vytvořili pomocí bagru a traktoru nové plochy strženého drnu. Okolí jsme při Zazimování parku vyčistili od náletů dřevin, které by mohly lučním bahňákům překážet, a odstranili jsme drn na dvou propojených plochách o celkové velikosti 600 m2. Hádáme, že to bude další velmi atraktivní místo pro ptáky. Pratuři zajistí jeho trvalou rozbahněnost a nezarostlé okolí.

paleni na Zazimovani JL

Všemu předcházelo vyřezání a likvidace náletů při Zazimování ptačího parku. Foto: Jan Valeš

Naše počínání sledovala dvě hejna jeřábů (celkem 36 ptáků), která několikrát přelétla nad loukami a zase se vrátila. Foto: Břeněk Michálek

Bagrovani bahnist na JL

Pro nové bahniště jsme vybrali východní kout ohrady pro pratury. Je tu dost vody a pro bahňáky nepříjemné stromy jsou daleko. Foto: Břeněk Michálek

Zapadly traktor JL

Vodou nacucané louky nejsou ideálním pracovištěm. I zdánlivě nepřemožitelný traktor podlehl záludnosti bažiny. Termíny prací jsou neúprosné. Foto: Břeněk Michálek

David Číp vykopává traktor na JL

Není jiné cesty než traktor ručně z bahna vykopat … Foto: Břeněk Michálek

Erban tahá Čípa na na JL

… a vytáhnout s pomocí dalšího traktoru. Kdyby jen jednoho! Poté co zklamala i legendární V3S byly zapřaženy 3 traktory najednou, které nakonec úspěšné byly. Děkujeme místním zemědělcům za pomoc! Foto: Břeněk Michálek

Přestřihávání pásky Živého mostu na JL

Jak už bývá zvykem, Zazimování mívá slavnostní prvek. Tentokrát jsme „obřadně“ přestříhávali pásku nové Živé lávky přes Starou Metuji, což proběhlo přesně dle regulí EU (viz. http://www.chovani.eu/prestrizeni-pasky/c948). Foto: Lukáš Novotný

Živá lávka na JL

Živá lávka je dokonalým výtvorem spolupráce bobra a člověka. Foto: Jan Valeš

Living root bridge v Indii. Foto: Břeněk Michálek

Inspirováni jsme byli živými mosty (tzv. Living root bridges) v tropickém indickém státu Meghalaya. Foto: Břeněk Michálek

 

Do ohrady ke koním ano, k praturům ne!

Dlouho avizovaný příjezd dalších kopytníků do ptačího parku je na spadnutí. Transport praturů je naplánován na první půlku prosince.  Dvě jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého, pratura pomohou přírodě parku svou silou a nevybíravostí. Pro pratury je již připravená nová ohrada, která bude až do začátku jara oddělená od pastviny divokých koní.

Pozor! Ohrada s divokými koňmi je v místě za Podklasním mlýnem nově zpřístupněna pro návštěvníky parku. Při přechodu luk mezi mosty na Staré a Nové Metuji využijte speciálních úzkých branek. Zpřístupněný úsek pastviny (viz mapa) je území, kam koně chodí minimálně, ale v případě, že se s nimi potkáte, prosíme, nepřibližujte se, nepokoušejte se je krmit a držte psy na vodítku. Nescházejte z cesty a pokuste se z ohrady vyjít co nejdříve. Koně nejsou agresivní, ale při blízkém setkání se mohou chovat nepředvídatelně. Ptačí park je v současnosti z velké části zatopený vlivem nadměrného vypouštění vody z Rozkoše.

schematicka mapa ohrad a pruchodu pastvinou koni na JL

Od března do konce května po dobu řízeného zavlažování a hnízdění ptáků budou vnitřní stezky uzavřeny. Celá ohrada bude propojena v jednu a na pastvině budou dva pratuři a šestnáct koní pospolu. Prosíme, na jaře využívejte jen obvodové stezky kolem celého ptačího parku. Děkujeme.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt byl dále finančně podpořen Královéhradeckým krajem.