Beskydské houkaní a jeřábkování 2018

Ve dnech 23. – 25. března se u obce Řeka (okres Frýdek–Místek) na území CHKO Beskydy uskutečnil další ročník Beskydského houkání a jeřábkování. Tato akce byla podpořena malým členským grantem České společnosti ornitologické a jejím cílem bylo zmapovat výskyt sov, šplhavců a lesních kurů na území lesní správy Morávka v Ptačí oblasti Beskydy. Získané údaje budou Správou CHKO Beskydy využity jako podklad k ochraně ornitologicky nejhodnotnějších porostů, zejména při přípravě nového Lesního hospodářského plánu, který se bude zpracovávat v roce 2021. Dále poslouží k hodnocení dosavadních ochranářských opatření realizovaných v této oblasti a v neposlední řadě ke sledování početnosti jednotlivých ptačích druhů.

Účastníci beskydského houkání a jeřábkování 2018
Účastníci beskydského houkání a jeřábkování 2018. Foto: V. Tomášek

Ubytování bylo zajištěno na chatě města Český Těšín, kam se v pátek odpoledne postupně sjelo 23 účastníků. V podvečer proběhla kontrola hnízdiště výra v lomu na okraji obce Řeka, pak se účastníci rozdělili do skupin a už za tmy vyrazili na přidělené trasy mapovat sovy. Nemotorizované skupiny v nočních hodinách sváželo jedno auto a na chatě jsme se sešli všichni živi a zdrávi do jedné hodiny ranní. Po krátkém občerstvení se promítal film „Ptačí oblast Beskydy“ a do časných ranních hodin probíhaly „odborné diskuze“. V sobotu dopoledne v nedalekém sadu za chatou proběhly ukázky odchytu a kroužkování ptáků, přičemž se podařilo odchytit sýkoru modřinku, koňadru a uhelníčka. Kolem poledne se znovu zformovaly skupinky, které vyrazily na další trasy. Za světla se mapovali šplhavci a lesní kurové a za tmy se skupinky na zpáteční cestě zaměřily na mapování sov. Po návratu něco před jednou hodinou noční následovalo posezení u kytary, které se protáhlo až do ranních hodin. V neděli ráno se do natažené sítě podařilo chytit káni lesní a následoval odjezd domů. Během akce bylo také rozvezeno šest hlasových záznamníků na celkem 10 nahrávacích stanovišť.

Mapa se zákresy tras a sov.

Za celou akci bylo prozkoumáno 13 tras o celkové délce cca 170 km.  Ze sov se podařilo potvrdit jedno ze dvou beskydských hnízdišť výra velkého, zjištěny byly 3 teritoria puštíka bělavého, 18 teritorií puštíka obecného, 4 teritoria sýce rousného a 8-9 teritorií kulíška nejmenšího. Z ostatních druhů stojí za zmínku potvrzená teritoria strakapouda bělohřbetého, jestřába lesního, datlíka tříprstého nebo nález stopních drah 13 jeřábků lesních. Zpestřením byl nález stop tetřeva hlušce a radost udělal také nález čerstvých stop rysa ostrovida. Seznam a počty druhů ještě nejsou zcela kompletní, protože zbývá analyzovat nahrávky z diktafonů. Účastníci svá pozorování postupně zadávají do databáze ČSO birds.cz a tato data budou následně převedena do Nálezové databáze ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny. Akce zaujala i místní média, zmínku o ní naleznete na gorolwebu o v MF Dnes. Krátká reportáž byla odvysílána také v regionální Kabelové televizi Třinec.

Beskydské houkání byla nejen mapovací akcí, ale zbyl také prostor pro navázání nových kontaktů, výměnu zkušeností či jen příjemné poklábosení. Ačkoliv účastníci toho moc nenaspali, věříme, že se akce vydařila a těšíme se na další Beskydské houkání. Děkujeme městu Český Těšín za půjčení chaty a České společnosti ornitologické za finanční podporu této akce formou malého členského grantu.

 

Daniel Křenek, Kateřina Ševčíková, Václav Tomášek


Odkazy na média

Gorolweb  – https://www.gorolweb.cz/zarlivy-pustik-priletel-s-lidmi-bojovat-o-samici/

MF Dnes – https://ostrava.idnes.cz/beskydy-sova-sovy-ornitologove-pustik-scitani-frh-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180403_393025_ostrava-zpravy_jog