Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

Chráněné vlhy pestré v loňském roce poprvé ve větším počtu zahnízdily v Jihočeském kraji. Na dvou místech vyvedlo úspěšně mláďata celkem pět párů těchto pestrobarevných ptáků, kteří si vyhrabávají hnízdní nory, např. ve stěnách opuštěných pískoven.

Foto: Martin Reiser

Vlhy se v poslední době v České republice šíří. Donedávna u nás hnízdily hlavně na jižní Moravě a jejich výskyt v ostatních krajích byl víceméně sporadický. První záznam o hnízdění v jižních Čechách pochází z 90. let minulého století z Třeboňska, podruhé zahnízdily v roce 2015 na Českobudějovicku. Vždy šlo ovšem o jeden pár. Teprve v loňském roce se hnízdiště vlh objevila na dvou místech v kraji a poprvé také vznikla kolonie těchto atraktivních ptáků, kde z pěti hnízdících párů čtyři vyvedly mláďata. Loňská hnízdiště se nacházela na Českobudějovicku a Jindřichohradecku.

Přestože se dal výskyt vlh v jižních Čechách očekávat, máme z jejich hnízdění velkou radost,“ říká  ornitolog Jiří Bureš, vedoucí jihočeského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „V našem kraji byl dosud zaznamenán výskyt více než 300 druhů ptáků, z toho u dvou set druhů bylo zjištěno hnízdění. Jsme rádi, že k nim v posledních letech můžeme počítat i vlhu.

Všechna dosavadní hnízdiště vlhy pestré v Jihočeském kraji byla nalezena v opuštěných pískovnách. Tři přímo v písčité stěně, čtvrté v hromadě zeminy ze skrývky před těžbou. Na všech čtyřech lokalitách také probíhá nebo nedávno probíhal tzv. ochranářský management, tedy cílená péče o vzácná stanoviště a ohrožené druhy.

Foto: Martin Reiser

Hnízdění vlh potvrzuje, že opuštěné pískovny mají velký potenciál pro ochranu biologické rozmanitosti. Pokud z nich však uděláme skládky odpadků nebo v nich těsně po ukončení těžby vysázíme borovou monokulturu, pak je tento potenciál velmi záhy promrhán,“ říká Jiří Řehounek, který se ochraně a přírodě blízké obnově pískoven věnuje v neziskové organizaci Calla. Ochránci přírody proto dlouhodobě prosazují, aby se část území po těžbě nerostných surovin ponechávala pro ochranu přírody a rekreaci.

Na obou loňských lokalitách vlhy zdárně vyvedly mláďata. Vzhledem k jejich aktuálnímu šíření je pravděpodobné, že mohou zahnízdit i na jiných místech Jihočeského kraje. Proto bychom rádi požádali veřejnost, aby tyto krásné ptáky nerušila při hnízdění a nezasahovala do míst, kde se usídlí,“ dodává Václav Mikeš, zoolog Jihočeského muzea a člen Jihočeského ornitologického klubu (JOK).

Ornitologové a ochránci přírody také žádají Jihočechy, aby si případná pozorování vlh nenechávali pro sebe. Mohou se ozvat buď přímo AOPK, JOK či Calle. Nebo mohou využít databáze AVIF (http://www.birds.cz/avif/), kterou spravuje Česká společnost ornitologická a vyplnit pozorování vlh do internetového formuláře.

Kontakty:

Ing. Jiří Bureš (AOPK ČR – RP jižní Čechy & JOK) – e-mail: jiri.bures@nature.cz
RNDr. Jiří Řehounek (Calla) – e-mail: RehounekJ@seznam.cz
Mgr. Václav Mikeš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích & JOK) – e-mail: mikes@muzeumcb.cz

Společná tisková zpráva Jihočeského ornitologického klubu (pobočka České společnosti ornitologické), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (regionální pracoviště Jižní Čechy) a sdružení Calla (Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.).