Spolupráce na úpravách Královské obory pokračuje i v letošním roce

Tak jako v uplynulých letech i letos jsme ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí pražského magistrátu posuzovali vybrané dřeviny ve Stromovce – Královské oboře, která je jedním z nejvýznamnějších parků metropole.

Foto: Jiří Řehounek

Především starší stromy s dutinami, odumírajícím dřevem nebo hustými korunami jsou pro výskyt většiny pták nezbytností. Ve spolupráci s dalšími odborníky (entomologové, chiropterologové) navrhujeme další opatření s ohledem na cílové druhy, jejichž prosperitu se snažíme ve Stromovce zajistit. V průběhu letních měsíců tak bylo posouzeno více než 70 stromů.