louky

Soutěž o nejlepší projekt zadržující vodu v krajině – hlasujte pro Josefovské louky

Náš Ptačí park Josefovské louky je ve finále soutěže o nejlepší projekt zadržující vodu v krajině a bojující proti změnám klimatu Adapterra Awards. Hlasovat pro nás můžete až do 25. září. Z každé e-mailové adresy lze hlasovat dvakrát.

Odborníky zaujalo, jak do dříve odvodněné krajiny navracíme vodu a s ní život – vzácné ptáky, obojživelníky, hmyz, rostliny. Útočiště nejenom pro mokřadní ptáky vytváříme u Jaroměře ve východních Čechách už od roku 2006.

 

Jedinečný závlahový systém vrací do krajiny život

Louky v nivě řeky Metuje byly dříve protkané sítí zanedbaných zavlažovacích a odvodňovacích kanálů s minimem prostoru pro zadržování vody. Nepravidelné a spíše vzácné povodně zaplavovaly pouze část plochy současného ptačího parku. Voda zde vydržela nejvýše několik dní a odtekla kanály, na kterých byly nefunkční hradící prvky.

Tři kilometry zavlažovacích kanálů z počátku 20. století dostaly původní kabát a nový smysl. Foto: Vojta Herout

Unikátnímu sto let starému závlahovému systému jsme dali po opravě nový smysl. Hlavní stavidla na Metuji umožňují řízeně vpouštět vodu na louky, deset menších hradítek usměrňuje vodu do cílových částí luk.

  • Vytvořili jsme 20 menších tůní, které od roku 2018 doplňuje soustava velkých tůní o velikosti 1,5 hektaru nazývaná Slavíkovský ptačník.
  • Zjistěte víc o ptačím parku.

 

Ráj pro ptáky i obojživelníky

Na Josefovských loukách hnízdí hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá nebo jedinečná kombinace čtyř druhů chřástalů. V ptačím parku bylo zaznamenáno téměř 180 druhů ptáků. Lepší hospodaření s vodou přispělo i k raketovému navýšení obojživelníků. Narostl i počet vážek a dalších druhů ohroženého hmyzu.

vodouš rudonohý
Vzácný vodouš rudonohý letos poprvé na Josefovských loukách vyvedl mláďata. Foto: Marián Polák

Koně spásají louky už druhý rok, přidají se pratuři

Od roku 2018 máme na loukách divoké koně, kteří spásáním vytvářejí ideální podmínky pro mokřadní a luční ptáky. Letos na podzim plánujeme také převoz dvou praturů, kteří ještě zlepší podmínky pro ptačí obyvatele parku.

Josefovské louky budou nově spásat pratuři

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají tvořit mokřadní ráj!


Akce v Ptačím parku Josefovské louky:

  • Bližší informace a možnost, jak přispět na Josefovské louky si přečtete ZDE.

 

Divocí koně ukázkově spásli a rozbahnili Slavíkovský ptačník. Na rozdíl od osla a ovcí s chutí vyžrali i vodní vegetaci. Bahňáci si nemohou přát nic lepšího. Foto: Břeněk Michálek