Revitalizace Parku Křtinská

V letošním roce prochází Park Křtinská v Městské části Praha 11 rozsáhlou rekonstrukcí. Relativně velké plocha městské zeleně, obklopená souvislou panelovou zástavbou sídliště Háje, by měla být veřejnosti přístupná od léta.

Náš podíl spočíval v posouzení atraktivity parku pro ptáky a návrh opatření na podporu jeho ptačích obyvatel v rámci jeho budoucí podoby. Problematický byl především požadavek na plošnou obnovu keřových pásů, nacházejících se převážně po obvodu parku. Při plošném zmlazení keřů totiž trvá minimálně dva roky, než se původní vegetační kryt obnoví. Ptáci, vázaní na keřové patro, pak nenacházejí dostatek úkrytů ani hnízdišť.