Ptačí migraci lidé letos oslaví při jubilejním Festivalu ptactva

Podzimní Festival ptactva, víkend plný vycházek a akcí zaměřených na pozorování ptáků a poznávání jejich života, slaví letos jubilejní 25. výročí. Česká společnost ornitologická ve spolupráci s desítkami dobrovolníků připravila pro veřejnost více než 40 akcí. Lidé se tak mohou o prvním říjnovém víkendu těšit na vycházky a pozorování ptáků doplněné na mnoha místech o přednášky, ukázky kroužkování ptáků nebo soutěže pro děti. Za čtvrtstoletí trvání festivalu přibylo akcí i návštěvníků a dokonce se změnily nejpozorovanější druhy. Hlavní cíl Festivalu – oslava fascinujícího fenoménu ptačí migrace – se ale nezměnil.
Pozvánka na jednu z vycházek historicky prvního ročníku Festivalu ptactva v roce 1993.

V rámci letošního Festivalu ptactva oslaví lidé v Česku fenomén ptačí migrace už po šestadvacáté. Začátky dnes oblíbeného Festivalu nebyly právě jednoduché a pořádající Česká společnost ornitologická (ČSO) se potýkala s malými počty účastníků – první Festivaly ptactva přilákaly ročně jen kolem 250 návštěvníků. Organizátory zklamal především nezájem členů ČSO. V roce 1994 si v časopise Ptačí svět posteskl tehdejší tajemník ČSO Jan Řezníček: „… Velmi nás ale mrzí malý zájem členů ČSO, pro které by společné vycházky za ptáky měly být nejen poučením, ale i jakousi společenskou akcí.“

„Díky práci a nadšení dobrovolných organizátorů i narůstajícímu zájmu veřejnosti Festival nejen přetrval, ale stala se z něj jedna z nejoblíbenějších akcí ČSO,“ uvádí Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické. Počty návštěvníků se v posledních letech pohybují kolem tisícovky. Co se ale nezměnilo, jsou cíle vycházek a jejich smysl – zvýšení povědomí veřejnosti o potřebě chránit stěhovavé ptáky, jejich hnízdní oblasti, tahové zastávky a zimoviště. Už ve zprávě z prvního ročníku Festivalu je uvedeno, že: „Pořadatelé měli úspěch zejména v místech, kde se soustřeďovali ptáci během tahu. Byly to většinou vypuštěné nebo vypouštěné rybníky, ale také Vltava v Praze-Troji.“ A k vodě zavedou návštěvníky organizátoři mnohých vycházek i při letošním Festivalu ptactva.

Díky tomu, že ornitologové zaznamenávají během vycházek počty pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nebo nejčastější a naopak nejvzácnější druhy, můžeme sledovat, jak se skladba a množství pozorovaných ptačích druhů proměnily. „Zatímco v začátcích festivalu lidé pozorovali v největších počtech husy, kachny, špačky a racky, v současnosti husy a rackové z předních příček zmizeli a naopak přibyly počty pozorovaných holubů hřivnáčů. Zajímavé je, že pro organizátory prvního Festivalu ptactva byla v roce 1993 vedle jespáka písečného nebo kulíka bledého velkou zajímavostí dnes již poměrně běžná volavka bílá,“ vysvětluje Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické.

 

Z historie Světového festivalu

V roce 1993 vzniká BirdLife International (transformací Mezinárodní rady pro ochranu ptáků International Council for Bird Preservation, první mezinárodní organizace pro ochranu přírody, založené již v roce 1922 v Londýně). A právě první celosvětovou akcí partnerů BirdLife ve více než 100 zemích byl „World Birdwatch“, neboli Světový festival ptactva, který se konal 9. a 10. října 1993.

V Evropě se někteří partneři BirdLife rozhodli navíc vytvořit systém hlášení o počtu akcí, pozorovaných ptáků a zúčastněných lidí. Tuto evropskou akci iniciovali a organizovali Johanna Winkelman z Vogelbescherming Nederland (nizozemský partner BirdLife) a Fritz Hirt z BirdLife Switzerland, oba členové Evropského výboru BirdLife.

Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o potřebě chránit stěhovavé ptáky, jejich hnízdní oblasti, tahové zastávky a zimoviště. Zároveň měla být veřejnosti představena organizace s novým jménem.

Akce byla mimořádně úspěšná. Vzhledem k tomu, že výsledky z Evropy byly hlášeny evropskému středisku vedenému jedním národním partnerem již do 18:00 v neděli, mohli média získat aktuální informace. Tato mezinárodní událost tak získala spoustu mediální pozornosti a pokrytí. V Evropě se do akce zapojili BirdLife partneři ze 17 zemí, včetně České republiky. 17 119 lidí se zúčastnilo 1 812 akcí a pozorovali 5 milionů ptáků!

Povzbuzeni tímto úspěchem organizují evropští partneři včetně ČSO každoročně Festival ptactva, nyní pod společným názvem EuroBirdwatch.

Za 25 let EuroBirdwatch se ho v 17–41 zemích účastnilo více než 1,18 milionu lidí téměř 40 000 akcí.

 

Festival ptactva 2018 byl podpořen z projektu Sídla bezpečná pro ptáky.

Akce ve Středočeském kraji budou realizovány s finančním přispěním Středočeského kraje v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků vod a polí Středočeského kraje.