Přivítání divokých koní na Josefovských loukách

Zveme všechny příznivce ptactva na slavnostní přivítání divokých exmoorských koní, kteří budou do Ptačího parku Josefovské louky vypuštěni v sobotu 20. ledna!

Exmoorští koně jsou nejbližší příbuzní vyhynulým divokým koním. Na josefovských loukách budou udržovat prostředí vhodné pro luční druhy ptáků. Foto: David Dirga

Ptačí park Josefovské louky prochází razantním rozvojem. Díky úžasné podpoře dárců vykupujeme nové pozemky, na kterých pak hospodaříme co nejšetrněji pro ptáky. Nyní nám s tím budou pomáhat i čtyřnozí pomocníci.

Divocí koně žili na velkém území dnešní Evropy a podíleli se na utváření krajiny. Nyní je ochránci přírody a ornitologové navracejí zpět. Mladí exmoorští pony budou vypuštěni v západním cípu ptačího parku České společnosti ornitologické. Spásáním vegetace a narušováním terénu budou koně udržovat prostředí vhodné pro cílové ptačí druhy podmáčených Josefovských luk, mezi které patří především luční bahňáci, jako je čejka chocholatá, vodouš rudonohý nebo břehouš černoocasý. Stádo bude na Josefovské louky dovezeno z bývalého vojenského prostoru Milovice.

Očekávaný příjezd transportu s koňmi je mezi 11.30 a 12.30, ale upozorňujeme, že čas je pouze orientační.

Před samotným přivítáním koní na Josefovských loukách proběhne v nedalekém sále Bastionu I (pokladna a vstup do josefovských podzemních chodeb)série přednášek o Josefovských loukách a významu velkých kopytníků v krajině.

S sebou si nezapomeňte vzít holínky nebo alespoň nepromokavou obuv a něco na zahřátí. Naopak vás žádáme – nenoste koním žádné pamlsky. Koně si bohatě vystačí s travou, které je na podmáčených loukách dostatek (ani tu však koním nepodávejte). Na pamlsky divocí koně nejsou zvyklí a mohli by po jejich pozření dokonce uhynout!

KDY: 20. ledna 2018

Začátek doprovodného programu: 9.30
Přivítání divokých koní: 11.30–12.30

KDE: Josefov u Jaroměře

Doprovodný program – Bastion I, Okružní 34, Pevnost Josefov u Jaroměře
Přivítání divokých koní – Josefovské louky, v západní část parku za Podklasním mlýnem (přesun k samotné akci po mostu za Podklasním mlýnem až transport dorazí na místo)

Program

9.30–9.50            Josefovské louky – vlajková loď nestátní ochrany přírody (ZdeněkVermouzek,ředitel České společnosti ornitologické)

9.55–10.30          Velcí kopytníci – inženýři naší krajiny? (Břeněk Michálek)

10.35–11.00       Krátké filmy: Ptačí park a Velcí spásači v ČR/dražba fotek

11.05–11.30       přesun k Podklasnímu mlýnu a do ptačího parku

11.30–12.30       Přivítání divokých koní na Josefovských loukách za účasti ředitele ČSO Zdeňka Vermouzka, zástupce města a zástupce České krajiny Miloslava Jirků. Právě organizace Česká krajina navrátila divoké koně do Česka.

Po přivítání koní je možné navštívit nedalekou Záchrannou stanici ČSOP pro volně žijící živočichy v Jaroměři (objekt kasáren, Legionářská 45, 551 01 Jaroměř).

Další doprovodný program

Výstava velkoformátových fotografií divokých koní

Prodejní stánek České společnosti ornitologické