Pozvánka na Zazimování Josefovských luk

Poslední letošní akce, Zazimování Josefovských luk, se uskuteční v sobotu 18. listopadu. Sraz je v 9 hodin ve vstupním areálu (u domečku).

Pracovní a poznávací akce pro celou rodinu a pro každého, kdo má fortel a pracovní oděv.

Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037

Pomozte Josefovským loukám právě nyní!

Vyberte si pozemek, nebo jeho část, a zašlete příslušný obnos (nebo jakoukoli jinou částku) na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, variabilní symbol: 77. Členy prosíme, aby jako specifický symbol uvedli své členské číslo.

Pro platbu kartou využijte prosím zabezpečeného platebního portálu Darujme.cz: