Dobrovolná akce na štěrkovně v Tovačově

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2017 proběhla na štěrkovně Tovačov dobrovolnická akce, a to v rámci projektu zaměřeného na podporu biodiverzity úložišť výpěrků.

Vysekali jsme široký pruh rákosí a náletů a vše jsme rovnou i uklidili. Více obrázků na www.nase-biodiverzita.cz. Foto: Kamila Botková.

Úložiště výpěrků se dlouhodobě ukazují jako zcela výjimečná z pohledu ochrany přírody. Oblíbily si je mnohé vzácné a chráněné druhy rostlin i živočichů. Mezi typické patří kulík říční, vzácní pavouci jako slíďák břehový a svižník písčinný nebo samotářské včely.

Během dvou dní se do práce zapojilo téměř 30 pomocníků. Dobrovolníci se našli v řadách zaměstnanců těžební společnosti i mezi ornitology, studenty a dětmi z přírodovědného kroužku. Dobrovolníci vysekali v rákosině široký pás, a tím připravili část zarostlého úložiště výpěrků k pilotnímu vypalování, které je v plánu na konci zimy.

Dobrovolníkům dělali při práci společnost například orel mořský, kroužící káňata, havrani na tahu nebo datel.

Společný projekt společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a České společnosti ornitologické poběží v letech 2017 až 2018 díky partnerství skupiny HeidelbergCement a Birdlife International.

Kamila Botková