Pozvánka na Festival ptactva na Josefovských loukách

Tradiční Festival ptactva se letos uskuteční v sobotu 7. října. Sraz je u rybníka ve Starém Plese v 8 hodin.

Každoroční akce pro malé i velké je vedena odborníky z České společnosti ornitologické.

Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037

Pomozte Josefovským loukám právě nyní!

Vyberte si pozemek, nebo jeho část, a zašlete příslušný obnos (nebo jakoukoli jinou částku) na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, variabilní symbol: 77. Členy prosíme, aby jako specifický symbol uvedli své členské číslo.

Pro platbu kartou využijte prosím zabezpečeného platebního portálu Darujme.cz:

Za podporu Josefovských luk srdečně děkujeme všem současným i budoucím dárcům!