Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JL

Poděkování a přání do nového roku ze správy ptačího parku

Břeněk přebírá cenu Adapterra Awards za JLZa Českou společnost ornitologickou převzal cenu Adapterra Awards správce ptačího parku Břeněk Michálek od bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika 4. listopadu v Praze. Foto: Archiv ČSO


Rád se v tomto případě každoročně opakuji. I tento rok byl nejlepším za historii parku!

Ze čtyř hlavních cílových druhů ptáků už tu hnízdí tři (čejka, bekasina a letos i vodouš rudonohý!), přibývá hnízdících druhů i z nižších prioritních kategorií, objevují se nové druhy obojživelníků (letos konečně rosnička!), přibývá návštěvníků a školních exkurzí, vzrůstají finanční dary na výkup pozemků, a plocha vykoupeného území přesáhla 50 % celé rezervace, potažmo se tím rozrůstá i plocha, kterou udržuje stále větší stádo divokých koní. Ohromnou popularitu Josefovských luk podtrhlo vítězství v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší adaptační opatření Adapterra Awards. Velký dík patří Vám, kteří projekt všemožně podporují finančně, dobrovolnou prací, hlasováním nebo jen šířením dobrého jména. Je to hlavně Vaše dílo.

Jako menší dárek posílám odkaz na právě dokončený film Vzkříšení mokřadů v ptačím parku filmaře Mariana Poláka (známý filmem Planeta Česko), který do pěti minut koncentruje téměř vše, co se v parku podařilo.

https://www.youtube.com/watch?v=aAVNLsF8Qj4&t=4s

Nakonec zpráva ze všech asi nejlepší: ptačí park bude mít sourozence, ČSO zakládá další tři rezervace! Držte jim prosím palce. Viz https://www.birdlife.cz/nove-pozemky-pro-ptaky-zakladame-nove-rezervace-cso-a-rozsirujeme-josefovske-louky/

Samozřejmě, i tento rok máme několik nesplněných úkolů. Např. jsme nestihli přivést další pomocníky s údržbou parku – pratury. Jejich transport se musel z logistických důvodů odložit na 17. ledna 2020.

Více zde: https://www.birdlife.cz/praturi-prijedou-na-josefovske-louky-17-ledna/

Přesto, že jsme zprovoznili novou okružní stezku kolem celého parku a unikátní Živou lávku přes Starou Metuji, stále pokulhává dokončení celé návštěvnické infrastruktury. I v tomto se však blýská na lepší časy. Nový architekt se plně pustil do práce, a pokud se v roce 2020 naskytne příležitost financování, měly by pak již poměrně rychle vyrůst nové pozorovatelny doplněné povalovými chodníky.

Za tým vedení ptačího parku Vám přeji krásné, pokud možno co nejméně konzumní, Vánoce a zase o něco lepší nový rok!

Břeněk Michálek


Fotografické doklady hnízdění prioritních druhů ptáků:

čejka chocholatá 2 mláďata na JL. Foto: Alice Janečková
Kuřátky čejek se to letos na Josefkách jen hemžilo. Foto: Alice Janečková, květen 2019
bekasina otavní, mládě na JL. Břeněk Michálek
První fotografický doklad úspěšného hnízdění skrytě žijící bekasiny otavní. Mládě (pták nalevo) má hnědý nadoční proužek a patrné zbytky chmýří. Foto: Břeněk Michálek, červenec 2019
vodouši rudonozí na JL, Alice Janečková
Dvě úspěšně vyvedená mláďata vodouše rudonohého jsou zatím největším ochranářským úspěchem ptačího parku. Foto: Alice Janečková, červenec 2019
Břehouš černoocasý bohužel letos nikde v Česku nevyhnízdil. Na Josefkách se zastavuje na jarním tahu. Je naší další hnízdící metou. Foto: Břeněk Michálek
koliha velká na JL. B. Michálek
Koliha velká nikde v republice už několik let nehnízdí. Ptačí park každoročně navštěvuje v počtu 1 až 3 jedinců. Foto: Břeněk Michálek