Mezinárodní setkání v Irsku posílilo učitele napříč Evropou

Na počátku prázdnin, od 2. do 7. 7. 2018, se v Irsku sešlo 60 učitelů mateřských škol a prvního stupně základních škol na studijním pobytu zaměřeném na environmentální výchovu. Akce, pořadáné partnery Birdlife International, jehož partnerem v ČR je Česká společnost ornitologická (ČSO), se zúčastnilo i 10 českých učitelů. Své zkušenosti nabyté na tomto setkání v rámci projektu Skrze přírodu k lepšímu životu, podpořeném programem Erasmus+, budou s dalšími učiteli sdílet na národních seminářích, která proběhnou v září tohoto roku.

 

 

 

 

 

 

 

Série praktických dílen a teoretických přednášek proběhla v krásném prostředí univerzity v Maynooth, v úzké spolupráci partnerů Birdlife International, kterými kromě ČSO byli hostitelská organizace Birdwatch Ireland (Irsko), OTOP (Polsko), SEO/BirdLife (Španělsko), SOS/BirdLife (Slovensko) and MES (Makedonie). Praktické dílny byly vedeny odborníky z Univerzity v Gdaňsku.

Došlo i na příklady dobré praxe, kdy učitelé z každé země, přednostně vybíraní z vesnic a malých měst, představili ostatním účastníkům své aktivity a nápady v oblasti environmentální výchovy. „Pro mnoho učitelů představoval pobyt jedinečnou příležitost sdílet informace a zkušenosti se svými zahraničními kolegy a bylo vidět, jak si to užívají,” vypráví Gabriela Dobruská z ČSO.

Studijní pobyt, na který jsem byla vybraná, byl naprosto vyčerpávající, budu z něho dlouho čerpat. Vše mě posílilo a pozvedlo o další stupeň výše. To, že se mohly účastnit i učitelky ze školek je velmi přínosné. Je vidět, že si organizátoři uvědomují, od jakého věku se má začínat budovat povědomí o živé a neživé přírodě,” vzpomíná na svoji účast Helena Krejčíková.

Jednalo se o jednu z nejkomplexnějších akcí, kterou ČSO se svými partnery na poli environmentální výchovy uskutečnila. Na Irsko naprosto výjimečné počasí umožnilo ukázat mnoho aktivit v praxi, v přímém kontaktu s přírodou. Učitelé se seznámili s novou sadou vzdělávacích materiálů Přírodě na dosah, kterou zájemci najdou na konci prázdnin volně ke stažení na webu ČSO.  Celá akce byla natáčena na video, které od počátku školního roku zprostředkuje dalším zájemcům průběh akce na YouTube.

Nejpřímější cestu, jak se seznámit s novými rozsáhlými materiály Přírodě na dosah, představuje stejnojmenný akreditovaný seminář, na který se můžete již nyní přihlásit. Uskuteční se v polovině září 2018, v Praze a v Horce nad Moravou u Olomouce.

Gabriela Dobruská

 

Česká společnost ornitologická (ČSO) zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.

ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. ČSO ve svých řadách vítá nové zájemce o členství. V současnosti sdružuje ČSO přes 3000 aktivních členů, kteří svým členstvím podporují její činnost v oblasti ochrany ptáků.

www.birdlife.cz

ČSO je českým partnerem mezinárodního sdružení na ochranu ptáků BirdLife International.