Hrdinové české ornitologie

V pátek 8. května uplynulo 75 let od konce nacistické hrůzovlády a v červnu 70 let od popravy Veleslava Wahla během hrůzovlády komunistické. V jednom i druhém odboji hájily demokracii a svobodu i osobnosti české ornitologie a členové tehdejší Československé ornithologické společnosti (ČsOS), která od té doby pouze změnila jméno na dnešní ČSO. Připomeňme a uctěme nyní památku těch, kteří nacistické, a později komunistické, řádění nepřežili.

Jiří Baum (*1900–1944)

Jiří Baum

Byl zoologem, fotografem a cestovatelem; věnoval se především studiu ptactva a pavouků, které sbíral na svých cestách po celém světě. Své dojmy a poznatky popsal v několika cestopisech a zoologických publikacích, například v Ptactvu Velké Prahy. Stál u zrodu ČsOS. Navštěvoval pravidelně její schůze, kde vystupoval s přednáškami. Aktivně se zapojil do protinacistického odboje, zemřel začátkem roku 1944 v koncentračním táboře ve Varšavě poté, co byl na udání zatčen pro svůj židovský původ.

Vlastimil Novák (*1904–1945)

Byl dělníkem a od roku 1940 spolupracovníkem kroužkovací stanice. Padl při Pražském povstání 5. května 1945 na Hradčanech.

Fotografii Vlastimila Nováka se  nepodařilo dohledat.

Miloš Stantejský (*1920–1942)

Miloš Stantejský

Byl aktivním členem ČsOS a spolupracovníkem kroužkovací stanice. Přímo se zapojil do podpory skupiny Silver A, jejíž vysílačka „Libuše“ byla ukryta v místě jeho pracoviště v lomu u Ležáků a pro niž sháněl i náhradní součástky. Byl zavražděn 24. června 1942 při vyhlazení Ležáků.

Jaromír Šámal (*1900–1942)

Jaromír Šámal

Byl profesorem zoologie, a přestože se věnoval především entomologii a hydrobiologii, byl i členem ČsOS. Zapojil se do protiněmeckého odboje, byl popraven na kobyliské střelnici za heydrichiády 5. června 1942. Zajímavostí je, že jedním z jeho dětí, které byly poslány na převýchovu do Německa, byla i Alena, pozdější manželka dlouholetého předsedy ČSO Zdeňka Veselovského.

Jaroslav Štorkán (*1890–1942)

Jaroslav Štorkán

Byl profesorem zoologie na Univerzitě Karlově, kde přednášel především zoogeografii. Redigoval Ottův slovník naučný, kam psal většinu zoologických hesel. V době okupace se zapojil do domácího odboje, byl popraven na kobyliské střelnici za heydrichiády 1. června 1942.

Veleslav Wahl (*1922–1950)

Veleslav Wahl

Patří k nejvýznamnějším osobnostem československé ornitologie, které se věnoval už od dětství. Za války pracoval jako vědecký asistent v pražské zoo. Během okupace napsal řadu odborných článků a roku 1944 vydal uznávanou odbornou publikaci Pražské ptactvo. Po celou druhou světovou válku působil v protiněmeckém odboji, ke konci války se podílel na přípravách pražského povstání. Nacisty nebyl nikdy dopaden. Po komunistickém puči v únoru 1948 se zapojil do obrany demokracie a společně s Jaromírem Nechanským budovali zpravodajskou síť spolupracující s americkým velvyslanectvím. V září 1949 byl zatčen a následně odsouzen k trestu smrti. Byl popraven v pankrácké věznici 16. června 1950. Jeho činnost byla oceněna několika vyznamenáními včetně Řádu Bílého lva, který mu byl udělen v roce 1995 in memoriam.

 

Příběhy našich kolegů ornitologů, jimž do životů tragicky vstoupily totalitní režimy, nacismus a komunismus, jsou pro nás vzorem a závazkem, abychom kromě ptáků stále sledovali i všechny projevy nenávisti, sobectví a netolerance. Ty mohou snadno přerůst v situace, kde už ani pro ornitologii nebude místo.

Za výbor a kancelář ČSO Věra Sychrová a Zdeněk Vermouzek

Poznámka: Pokud víte o někom dalším, jehož příběh by neměl být v téměř stoleté historii ČSO zapomenut, napište prosím do kanceláře ČSO. Děkujeme.