Fotoseriál: Na Josefovkách se líhne ptačník a potřebujeme jej kofinancovat

Na Josefovkách naplno běží bagrování ptačníku – soustavy různě hlubokých tůní, které budou poskytovat dostatek mělké vody za vysokého i nízkého stavu. Ptáci zde najdou místo vhodné k odpočinku, ke sběru potravy i ke hnízdění. Poskytne útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým a potěší i milovníky ptáků, kteří budou moci pozorovat vzácné druhy přilákané trvalou vodní plochou.
Většinu potřebných financí pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí, 300 000 Kč však musíme vložit z vlastních zdrojů. Velmi uvítáme jakoukoli finanční podporu této zásadní investice, která výrazně pozvedne tvář i funkci Josefovských luk! Za všechny dary předem děkujeme.
Více na fotografiích níže.

Josefovské louky, resp. jejich část, kde má být ptačník, vypadají v těchto dnech spíš jako staveniště velkohotelu.

Z Josefovek už odjelo několik stovek tater hlíny, ještě víc ji bude. Dohromady je třeba odvézt 6 000 kubíků, tedy asi 600 nákladních aut.

Jen osel nad tím, co se na loukách děje, kroutí hlavou…

…bekasiny ale vědí, že ptačník se chystá i pro ně… (foto Dušan Boucný, birdphoto.cz)

…a trpělivě čekají v mokré louce kousek od pracujícího bagru.

Podobně se na věc dívá i čáp… (foto: Břeněk Michálek)

…stejně jako vodouš kropenatý a další protahující bahňáci… (foto: Břeněk Michálek)

…protože spodní partie již dokončených částí se pomalu zalévají vodou…

…zatímco na těch sušších je pěkně vidět vymodelovaná stupňovitost dna.

 

Na Josefovských loukách je co vidět i nyní na podzim, ať již při individuální návštěvě nebo třeba během podzimního Festivalu ptactva v sobotu 7. října.

Slavíkovský ptačník můžeme vybudovat pouze díky tomu, že zde ČSO vlastní dostatečně velké pozemky, kde lze takové dílo vyhloubit. I jiné ochranářské zásahy nebo přesně zacílené hospodaření ve prospěch ptáků může ČSO realizovat pouze na pozemcích v jejím vlastnictví. A právě nyní se otvírají další možnosti výkupů – skončila některá dědická řízení a k dispozici jsou důležité pozemky za více než 600 000 Kč. Společně s kofinancováním Ptačníku se jedná o velkou investici, která bude mít pro ptačí park zásadní význam.

Obracíme se proto na všechny příznivce Josefovských luk s další výzvou k podpoře tohoto rozvoje. Věřím, že společně to opět zvládneme!