Výzva pro organizátory podzimního Festivalu ptactva

Foto z vycházky do Měšic u Prahy • Foto Vlaďka Sládečková

Hlavní termín letošního Festivalu ptactva připadá na přelomový víkend koncem září a začátkem října 30. 9. – 1. 10. 2017. Vycházky pořádané v České republice budou opět součástí celoevropské akce Eurobirdwatch zaměřené na ptačí migraci a šíření povědomí o stěhovavých druzích ptáků a prostředí, které při svých cestách využívají.

Tradiční i případné nové organizátory prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 31. 8. 2017 na e-mail: slabeyovabirdlife.cz.

Přehled všech vycházek bude součástí Spolkových zpráv 3/2017, které vyjdou v září (zveřejnění ve SZ nemůžeme garantovat u akcí nahlášených po uvedeném datu), a současně bude uveřejněn na webu a Facebooku ČSO. Organizátorům včas zašleme propagační materiály a pokyny pro organizaci Festivalu.

Souhrn z loňského Festivalu najdete na našich webstránkách.

Všem organizátorům předem děkujeme za ochotu a přispění ke zdárnému průběhu celé akce.

Katarína Slabeyová a Gabriela Dobruská