Evropská komise zaráží další hřebík do rakve druhové pestrosti naší krajiny

Dnes Evropská komise zveřejnila s napětím očekávaný návrh reformy Společné zemědělské politiky. Nové plány, které počítají s omezením peněz pro ochranu životního prostředí až o 80 %, doslova šokovaly ochranáře. Podle nové politiky to budou samy členské státy, kdo bude mít více pravomocí rozhodovat o zemědělských dotacích. Reforma ale postrádá účinné nástroje, které by zabezpečily ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů a nechává tak volný prostor pro škodlivé dotace, které podporují intenzivní zemědělství.
Foto: Petr Šigut, zdroj: www.patriotmagazin.cz

Sliby Evropské komise o nové a ambicióznější politice ochrany životního prostředí a klimatu zůstaly nenaplněné. Reforma je založená na zbožném přání, že cíle Evropské unie naplní samy členské země, které upřednostní veřejné zájmy před zájmy úzkých lobbistických skupin. „Posledních 20 let fungování Společné zemědělské politiky Evropské unie je jasným důkazem, že to nebude fungovat. Přestože naše krajina čelí celé řadě problémů, které mohly být odpovídajícím způsobem zohledněny už při návrhu stávajících podmínek zemědělských dotací, zájmy silných lobbistických skupin nakonec dostaly přednost,“ varuje Václav Zámečník z České společnosti ornitologické a dodává: „Pokud budou mít členské země vyšší pravomoci, ale zároveň nebude zvýšena jejich zodpovědnost za dosahování společných cílů, odstartuje to závody v dotování produkcí ve vybraných sektorech, stoupne míra nadprodukce a to bude mít devastující vliv na stav krajiny a povede to ke kolapsu mnoha farem“.

Návrh reformy Společné zemědělské politiky Evropské unie nepřináší skutečnou změnu, kterou Evropská krajina nezbytně potřebuje, a selhává ve třech hlavních oblastech:

  • Ignoruje masivní úbytek druhů zemědělské krajiny, způsobený tím, že nebyly vyčleněné peníze, které by podpořily šetrné hospodaření včetně financování soustavy Natura 2000.
  • Nepředstavuje věrohodné nástroje, které by skutečně mohly vést k přechodu na udržitelné hospodaření a naopak vytváří prostor pro škodlivé dotace.
  • Zcela přehlíží potřebu změnit špatné spotřebitelské návyky, jako jsou nezdravé stravování nebo plýtvání potravinami.
.

Komise tímto návrhem doslova převálcovala a smetla hlasy více než čtvrt milionu (80 %) lidí, kteří v konzultaci Evropské komise požadovali radikální změnu a ignoruje dokonce i hlasy většiny farmářů, podle kterých nedělá Společná zemědělská politika dost pro ochranu životního prostředí.

Na tahu jsou nyní členské státy a Evropský parlament, kteří mohou stále odvrátit katastrofu hrozící našemu životnímu prostředí. Je na čase, aby se představitelé států, ministři financí a lídři politických stran začali chovat zodpovědně vůči dalším generacím a hájili veřejné zájmy.

Původní tisková zpráva v AJ: https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/pr/1-June-2018