Sylvia – redakční rada

ŠÉFREDAKTOR

Martin Paclík
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465,
CZ-500 01 Hradec Králové
e-mail: sylvia(at)birdlife.cz

 

ASISTENT ŠÉFREDAKTORA

Jaroslav Koleček
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Benátská 2,
CZ-128 01 Praha 2
e-mail: j.kolecek(at)gmail.com

 

TECHNICKÝ REDAKTOR

Lenka Rajmonová
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Viničná 7,
CZ-128 44 Praha 2

 

REDAKČNÍ RADA

 • Peter Adamík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Anton Krištín, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen, Slovensko
 • Václav Pavel, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Petr Procházka, Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i., Brno
 • Martin Pudil, Severočeské muzeum v Liberci
 • Vladimír Remeš, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ondřej Sedláček, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Miroslav E. Šálek, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
 • Karel Šťastný, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
 • Piotr Tryjanowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko
 • Lucia Turčoková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko