Blíží se uzávěrka letošní Sylvie

Sylvia, odborný časopis ČSO, vychází pravidelně koncem roku. Aby bylo možné udržet odbornou úroveň časopisu, recenzní řízení a redakční příprava rukopisů vyžadují dostatek času. Pokud byste rádi publikovali ještě v letošním čísle, je třeba zaslat rukopis ideálně do poloviny června (delší studie) či do poloviny července (kratší sdělení). Pokud to nestihnete, nevadí – rukopisy je možné posílat kdykoli, avšak pozdější zaslání snižuje šanci, že se vaše práce ke čtenářům dostane již letos.

Při přípravě rukopisů se prosím řiďte pokyny pro autory, které najdete zde a formátem článků v posledním čísle.

V případě zájmu publikovat knižní recenzi nebo literární rešerši vybrané problematiky kontaktujte prosím nejprve šéfredaktora na sylvia@birdlife.cz.