Aby se ptákům ve městech líbilo

Ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů jsme 8. listopadu zorganizovali na půdě pražského magistrátu seminář pro odborníky státní správy, zaměřený na ochranu synantropních ptáků a netopýrů v městském prostředí.

Součástí semináře byly prezentace, zaměřené na přírodě blízké postupy při zakládání a údržbě zelených ploch ve městech. Seminář se těšil značné pozornosti, celkem se ho účastnilo téměř 50 pracovníků městských částí i pražského magistrátu.

Foto: Evžen Tošenovský