Výroba různých typů budek

Při výběru a výrobě budky je potřeba zvážit zejména velikost a tvar vletového otvoru, vnitřní rozměry dutiny, způsob zavěšení a otevírání budky a ochranu před predátory. Více informací nejdete u jednotlivých typů budek a v Tabulce 1.

Mláďata skorce vodního.

Hotové budky s kamerou pro on-line sledování hnízdění si můžete koupit v našem E-SHOPU a velký výběr nejrůznějších typů budek naleznete ZDE.

Typy budek
Aby situace s rozměry ptačích budek nebyla příliš složitá, můžeme si je rozdělit do několika základních typů, které by měli vyhovovat většině dutinových druhů ptáků.

Typ A – pro modřinku (malý sýkorník): je určen pro malé druhy sýkor, tj. modřinku, uhelníčka a parukářku. Tyto druhy mohou sice zahnízdit, a často také zahnízdí, v budkách s větším vletovým otvorem, ale jsou zbytečně vystaveny konkurenci ze strany sýkory koňadry, která pak v boji o hnízdní dutiny většinou vítězí.

Typ B – pro koňadru (velký sýkorník): je určen pro velké druhy sýkor, tj. koňadru, s. lužní a s. babku. Osídlují ji však i další druhy sýkor, lejsek černohlavý a bělokrký, rehek zahradní, brhlík lesní, oba druhy vrabců, krutihlav obecný aj.

Typ C – pro lejska (lejskovník): jde vlastně upravený sýkorník, více uzpůsobený potřebám lejsků, brhlíků a rehků zahradních. Liší se zejména oválným tvarem vletového otvoru a většími rozměry hnízdní dutiny.

Typ D – pro špačka (špačkovník): budka určená pro špačka obecného, avšak využívaná i dalšími druhy ptáků – větší druhy sýkor, brhlík, strakapoudi, krutihlav, lejsci, rehek zahradní aj.

Typ E – pro kavku: určena především pro kavku obecnou, ale i dudka chocholatého či mandelíka hajního (i když tento druh u nás už v podstatě vymizel). Může být osídlena i žlunou šedou či zelenou nebo některým ze strakapoudů, posledně jmenované druhy si však raději budují vlastní dutiny a budky osídlují jen velmi zřídka.

Typ F – pro doupňáka: určena nejčastěji pro holuba doupňáka, ale i hohola severního či poštolku. Může zde zahnízdit i kavka nebo některé druhy sov.

Tabulka 1. Doporučené rozměry hlavních typů ptačích budek:

Typ budky Vletový otvor (mm) Rozměry dna (cm) Hloubka dutiny (cm)
A. Modřinka 27–28 min. 12 × 12 20–25
B. Koňadra 33–34 min. 12 × 14 min. 20–25
C. Lejsek 30 × 45 (50) min. 14 × 14 min. 18–20
D. Špaček 45–50 min. 15 × 15 min. 25–30
E. Kavka 60–70 min. 20 × 20 min. 35
F. Doupňák 80–120 min. 30 × 30 min. 40

Speciální typy budek
Pro úplnost ještě dodejme, že kromě těchto „UNIVERZÁLNÍCH“ typů ptačích budek, známe i „SPECIÁLNÍ“ typy, které jsou svými rozměry, konstrukcí a jinými parametry určeny pro konkrétní ptačí druhy. Tyto budky používáme především pro druhy, jejichž nároky na umístění hnízda jsou natolik specifické, že univerzální budky jim nevyhovují – jde např. o šoupálky, rorýse, některé sovy (sýčka obecného, sovu pálenou).

Návody pro výrobu speciálních typů budek naleznete v příručce na tomto odkazu.