Vyšel Panurus 28/2019

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích vydali s podporou Pardubického kraje 28. číslo ornitologického časopisu Panurus.

Panurus 28 (2019) má rozsah 118 stran textu formátu A5. Obsahuje 8 odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Konkrétně zde budou mimo jiné shrnuty výsledky Výzkumných víkendových táborů, které proběhly v roce 2017 v regionu Malé Hané a v roce 2018 na Kopidlnsku. Rozsáhlý článek srovnává avifaunu Vrabcovska (Kutnohorsko) v obdobích 1938–1955  a 1998–2018. Důležitý příspěvek je věnován historii kroužkování ptáků na území Ptačího parku Josefovské louky. Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné dokumentární avifaunistické fotografie z regionu východních Čech.

Panurus dlouhodobě plní obecně prospěšnou roli recenzovaných přírodovědných periodik, a to i v době rychlejších a atraktivnějších (ale ne vždy dostatečně důvěryhodných) způsobů prezentace jako jsou internetové stránky. Čtenářská obec časopisu Panurus přesahuje hranice regionu. Vydávání časopisu Panurus je jedním z hlavních bodů činnosti Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která mj. také pořádá víkendové výzkumné tábory, ornitologické konference, ornitologické exkurze pro veřejnost a účastní se správních řízení.

Jak objednat Panurus

Nový Panurus je možno nejjednodušší elektronicky objednat na adrese pobočky za 100,-. V tomto případě připočtěte poštovní paušál 30,- Kč a částku uhraďte na účet u Fio Banky, 2501022899/2010 a na e-mail vcpcso@centrum.cz nám sdělte, co jste si objednali, celkovou cenu objednávky a datum provedení platby. Obratem Vám časopis Panurus zašleme. Druhou možností je zakoupit si Panurus na schůzi VČP ČSO, která proběhne 21. 3. 2020 v budově Krajského úřadu v Pardubicích. K dispozici budou i starší čísla Panurů.

Libor Praus, šéfredaktor

Obsah:

Kavka M.: Porovnání stavu avifauny na Vrabcovsku (Kutnohorsko) v letech 1938 – 1955 a 1998 – 2018

Škobluk P.: Kroužkování ptáků na Josefovských loukách v letech 1975 – 2017

Mach J.: Výsledky Víkendového výzkumného tábora „Malá Haná 2017“

Kadava L. & Vaněk J.: Výsledky Víkendového výzkumného tábora „Kopidlnsko 2018“

Mach J.: První úspěšné hnízdění husy velké (Anser anser) v okrese Svitavy

Jasso L.: Maximální počty pěvušky podhorní (Prunella collaris) na Sněžce a ve Sněžných jamách v letech 2015 – 2018

Kadava L.: Vysoká agregace čápa černého (Ciconia nigra) na Třesickém rybníku na Královéhradecku´v roce 2018

Vrána J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování