Díky rychlé odezvě dárců jsme vykoupili první pozemek na Mnišských loukách

Přímo v jádru vznikající rezervace ČSO v nivě řeky Ploučnice jsme zakoupili první parcelu. V její blízkosti jsou další pozemky, o kterých intenzivně jednáme. Pokud se koupě podaří, stanou se základními kameny Ptačího parku Mnišské louky, v němž využijeme bohaté zkušenosti z ptačího parku u Josefova.

Na nový domov se zde opět můžou těšit čejky, bekasiny a kulíci. Věříme, že časem tu zahnízdí i vzácnější bahňáci, chřástali, čírky a jeřábi, kteří již nedaleko jednou vyhnízdili. Místní mokřady jsou však také těsně za hranicí areálu rozšíření naší nejvzácnější žáby – ropuchy krátkonohé a kriticky ohrožené užovky podplamaté. Při odborné péči se Mnišské louky mohou stát i jejich útočištěm.

Ťuhýk šedý – první zvláště chráněný druh ptáka na prvním vykoupeném pozemku Ptačího parku Mnišské louky.

Lokalita má tedy potenciál být další pokladnicí vzácných mokřadních druhů. V době celosvětové masové ztráty druhové rozmanitosti, bezohledného průmyslového zemědělství a problémů s vodou a půdou je vznik nové ptačí rezervace ve stylu Josefovských luk nesmírně důležitý.

Ropucha krátkonohá je dramaticky ubývajícím obojživelníkem ČR. Na Mnišských loukách se může časem objevit.

Děkujeme všem, kteří se podílí na vytváření rezervací České společnosti ornitologické. Ze současně vznikajícího Ptačího parku Kosteliska u Mutěnic, Ptačí rezervace Malá Lipová u Přerova a stávajícího Ptačího parku Josefovské louky přineseme nové informace v následujícím měsíci.

První vykoupený pozemek v Ptačím parku Mnišské louky je zčásti zarostlý olšemi a vrbami, část je obhospodařovanou loukou.