Obálka knihy Krmíme ptáky v zahradě

Recenze: Anita a Norbert Schäffer – Krmíme ptáky v zahradě

Obálka knihy Krmíme ptáky v zahraděAnita a Norbert Schäffer: Krmíme ptáky v zahradě po celý rok a přírodně, Mladá fronta, rok vydání 2018, 126 stran.


Nová kniha Anity a Norberta Schäfferových věnující se přikrmování ptáků zasluhuje pozornost všech zájemců o tuto problematiku. Ačkoliv je v názvu knihy zmíněno celoroční krmení, autoři se kriticky na podkladě vědeckých výzkumů zamýšlejí nad jeho pozitivy i ověřenými negativy.

Publikace rozdělená do tří částí pojednává na začátku o významu potravy pro ptáky a její dostupnosti během roku. Autoři otevřeně přiznávají, že toho stále víme příliš málo, abychom mohli otázku celoročního přikrmování objektivně zhodnotit. Dosavadní poznatky by nebyly získány bez projektů občanské vědy a cílených výzkumů. Porovnávány jsou výsledky studií na přikrmovaných ptácích v zahradách i mimo ně s ohledem na hnízdní úspěšnost, hustotu a celkovou kondici. Krmení ptáků není autory přeceňováno. Přiznávají, že prioritní význam má zachování kvalitního prostředí s přirozenou nabídkou potravy, které krmítko nemůže nikdy nahradit. Proto neopomíjejí zdůraznit význam přírodních zahrad, v nichž ptáci celoročně naleznou přirozenou potravu.

Druhá část knihy je především nabita informacemi o druzích krmiva. Kromě jeho rozdělení a preferencí jednotlivými druhy je zmíněna i problematika původu prodávaných krmiv a možného obsahu škodlivých látek. Zajímavé je například zjištění, že zakoupením méně kvalitních směsí semen můžeme nechtěně podpořit šíření invazivní severoamerické rostliny ambrozie pelyňkolisté. Inspiraci zde najdou všichni, kteří rádi do krmítek nasypou i něco jiného než slunečnici. V neposlední řadě je zmíněna i otázka možného přenosu nemocí mezi ptáky na krmítku. A proto jsou doporučeny praktické rady, jak toto riziko minimalizovat výběrem krmítka a jeho pravidelným čištěním.

Závěrečná část představuje portréty 34 nejběžnějších ptáků zahrad. Kromě odstavce o chování u krmítka a oblíbeného krmiva zde ornitolog nesmí očekávat informace, jež by nenašel i v jiných určovacích příručkách. Jelikož je ale kniha směřována i laické veřejnosti, je struktura textu druhových stránek patrně záměrná. Pozastavit se lze nad výběrem některých druhů (rorýs, vlaštovka, jiřička). I když je v textu uvedeno, že krmítko nenavštěvují, ale jedná se o běžně pozorovatelné druhy, jsem názoru, že jejich zařazení do publikace o krmení ptáků je diskutabilní.

Knížka nemá žádné závažné nedostatky a s nejnovějšími poznatky a kvalitní fotodokumentací se tak stává atraktivní knihou pro zájemce o pozorování ptáků i ornitology.

Tomáš Brinke

Koupit knížku Krmíme ptáky v zahradě v benefičním obchodě ČSO.