Přes 130 nevládních organizací apeluje na evropské lídry – ochrana evropské přírody potřebuje více peněz z rozpočtu EU

Na bruselském summitu lídrů členských států Evropské unie (proběhl 23. února), při kterém byl projednáván nový rozpočet Evropské unie, nebyla vůbec řešena problematika ochrany přírody. Do ulic Bruselu proto vyrazili demonstranti vedení organizací BirdLife Europe a partnerskou německou organizací NABU, a vyzvali evropské představitele států a vlád aby ukončili „Mlčení politických špiček“ a poskytli z připravovaného rozpočtu Evropské unie více peněz pro ochranu přírody a podporu druhové pestrosti. K výzvě se přidalo více než 130 evropských nevládních organizací.

Během rozhovorů o příštím rozpočtu Evropské unie, vedených v budově Evropské rady se demonstranti shromáždili na nedaleké ulici Rue de la Loi, oblékli se jako představitelé různých hlav států Evropské unie a nasadili si masky inspirované filmem „Mlčení jehňátek“. BirdLife Europe podporovaný 133 dalšími organizacemi vyzval, aby dosud prázdná slova byla podpořena konkrétními rozpočtovými opatřeními a přinesla více peněz pro přírodu v příštím rozpočtu EU.[1]

V Bruselu demonstranti vyzvali evropské lídry aby navýšili nový rozpočet EU na ochranu přírody a podporu biodiverzity. Foto: André Prescher

Harriet Bradley, BirdLife Europe: „Očekáváme, že sliby Evropské unie ohledně udržitelného rozvoje se změní na konkrétní sumy určené na ochranu přírody. Pokud mají vedoucí představitelé EU znovu získat důvěru svých občanů, musí prokázat, že to myslí vážně s ochranou druhové pestrosti, která je klíčová pro přežití naší planety.

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (BirdLife Česko): „Příroda je naším společným evropským dědictvím a současně tématem, které obyvatele Evropy zajímá, jak prokázala i kampaň #NatureAlert před dvěma lety. Přitom se opakovaně dozvídáme, jak přicházíme o stále další části přírody [2], [3]. Je nejvyšší čas, aby evropští lídři začali konečně konat, příčiny současného špatného stavu jasně pojmenovali a vyčlenili v rozpočtu prostředky na jeho zlepšení.“

Poznámky:
[1] Úplný seznam podporovatelů této kampaně naleznete zde: https://www.birdlife.org/sites/default/files/supporters_list_mff_action_23_feb_2018.pdf

[2] Nedávno zveřejněná studie v časopise PLoS One mluví o více než 75 % úbytku biomasy létajícího hmyzu za posledních 27 let. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/20/insectageddon-farming-catastrophe-climate-breakdown-insect-populations

[3] Od roku 1980 poklesly počty ptáků zemědělské krajiny v Evropské unii o 55 %: http://www.ebcc.info/

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ptaku-v-ceske-krajine-ubyva-patrne-je-to-zvlast-u-koroptvi/1587094