Pozvánka na členskou schůzi ČSO

Jarní členská schůze ČSO se uskuteční v sobotu 10. 3. od 10 hodin v sále ZŠ U Vršovického nádraží 1, Praha 10 (budova naproti železniční stanici Praha-Vršovice). V případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 10:31 náhradní členská schůze.

Program:

  1. Fundraisingové okénko + Co chystáme
  2. Liniové sčítání druhů (LSD)
  3. Praktická ochrana ptáků v zemědělské krajině
  4. Sídla bezpečná pro ptáky
  5. První žákovská ornitologická konference
  6. Minulé i budoucí exkurze ČSO
  7. Vrchbělá – golfové hřiště v ptačí oblasti
  8. Pták roku 2018 – sýček
  9. Slatina – významná pražská mokřadní lokalita
  10. Exkurze ČSO do Ománu

 

Těšíme se na setkání s co největším počtem členů ČSO; vítáni jsou i návštěvníci z řad nečlenů!

Jiří Flousek a Zdeněk Vermouzek