Legislativa

Ptactva a jeho ochrany se dotýká velká řada právních předpisů. Ke stažení nabízíme výběr legislativních přepisů ve znění k únoru 2012.

Ptáci a zákon

Titulní strana publikace Ptáci a zákon (Stejskal & Vermouzek 2004)Ucelený přehled o legislativě regulující nakládání s ptáky ve volné přírodě i v zajetí poskytuje příručka Ptáci a zákon, kterou vydala ČSO v roce 2004. Přestože od té doby prošla řada předpisů novelizací, příručka stále poskytuje srozumitelný přehled nejdůležitějších předpisů.

Ptáci a zákon ke stažení v PDF.

Bibliografická citace:

STEJSKAL V. & VERMOUZEK Z., 2004: Ptáci a zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitologa. ČSO. 76 pp. ISBN 80-902216-9-6.

Příručka nabízí informace přehledně členěné v následujících kapitolách:

Předmluva

Obsah

1 Úvod

1.1 Jak příručku používat

1.2 Základní pravidla práva ochrany přírody

1.3 Jak postupovat ve styku s úřady

2 Prameny právní úpravy

2.1 Mezinárodní úmluvy

2.2 Právní předpisy Evropské unie

2.3 České právní předpisy

3 Volně žijící ptáci

3.1 Pozorování ptáků

3.2 Fotografování, řlmování, nahrávky zvuku

3.3 Výzkum

3.4 Lov ptáků

3.5 Získávání živých ptáků z přírody

3.6 Sběratelství a preparace

3.7 Neúmyslné ohrožení ptáků

4 Ptáci v zajetí

4.1 Obecné povinnosti chovatele

4.2 Zájmový chov ptáků

4.3 Záchranný chov a vypouštění odchovaných jedinců do přírody

4.4 Chov ptáků v zoologických zahradách

4.5 Chov pro vědecké účely

4.6 Hospodářský chov

4.7 Sokolnictví

4.8 Handicapovaní jedinci

4.9 Kříženci

4.10 Dovoz a vývoz

4.11 Komerční využití ptáků

5 Další důležité informace

5.1 Pohyb v krajině, vstup na pozemky

5.2 Odpovědnost za protiprávní jednání

5.3 Pravomoci kontrolních orgánů

5.4 Postup při podezření na protiprávní jednání

5.5 Právo na informace

6 Odpovědné úřady

7 Výklad pojmů

8 Přehled právních předpisů

9 Použitá a doporučená literatura

10 Rejstřík

11 English summary