Náš orel královský zimuje ve společnosti krétských supů

Ačkoli jsou sourozenci, dělí je vzdálenost zhruba 2 000 kilometrů. Zatímco jeden z dvojice orlů královských, jejichž cestu sledujeme od července 2018, se aktuálně zdržuje na pomezí Rakouska, Slovenska a Maďarska, druhý orel ihned po opuštění hnízda zamířil na jih a už od poloviny listopadu je na Krétě v oblasti pohoří Asterousia.

Podle řeckých ornitologů se mladý orel královský živí převážně na zdechlinách ovcí a koz, společně se supy bělohlavými a krkavci. Jeho další potravou jsou například zajíci, orebice a „skalní“ holubi.

Oblast příkrých hor Asterousia je pro turisty těžko dostupná. Ornitologicky je velmi bohatá. „V současnosti zde hnízdí například pár orlosupa bradatého, 3 páry orlů jestřábích, 1-2 páry orlů skalních, 9 párů sokolů stěhovavých a zhruba 30 párů supů bělohlavých,“ sdělil nám místní ornitolog Stavros Xirouchakis.

Pohoří Asterousia leží při jižním pobřeží řeckého ostrova Kréta. Zdroj: Stavros Xirouchakis

Orlím sourozencům z jednoho hnízda jsme v červenci 2018 nasadili batůžky vybavené moderní sledovací technologií, abychom mohli sledovat jejich aktivitu a odhalit případná nebezpečí. Díky vysílačkám i vy můžete zjistit, kde se mladí orli nacházejí.

 

Více o projektu na webu www.imperialeagle.eu/cs

Projekt PannonEagle Life běží s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE a dotace Ministerstva životního prostředí.