letaky

Letáky u Českých Budějovic hrozí otrávenými návnadami

Kladení otrávených návnad je velmi nebezpečným trestným činem, upozorňují ochránci přírody a ornitologové v souvislosti s letáky nalezenými poblíž Vrbenských rybníků.

Neznámý člověk prostřednictvím letáku vyvěšovaného poblíž Vrbenských rybníků nabádá majitele psů, aby je měli stále na vodítku. Jako důvod uvádí, že v rezervaci se kladou otrávené návnady proti „přemnožené škodné“. Případy trávení zvířat bohužel v ČR stále nejsou ojedinělé.

„Doufám, že anonymní autor otrávenými návnadami pouze vyhrožuje. Pokud by je někdo v přírodě opravdu rozmísťoval, páchal by hned několik trestných činů najednou a ohrozil by nejen volně žijící zvířata a domácí mazlíčky. Otrávené návnady jsou samozřejmě nebezpečné i pro lidi,“ říká Jiří Řehounek z Cally.

Kladení otrávených návnad je velmi nebezpečným trestným činem ohrožující jak zvířata, tak i lidi.

Zdokumentované případy trávení má u nás nejčastěji na svědomí karbofuran, vysoce toxická látka, která se používala v zemědělství jako insekticid (přípravek pro hubení hmyzu). V Evropské unii se od roku 2008 používat, prodávat ani skladovat nesmí, kladení otrávených návnad je u nás dokonce trestné už více než padesát let. Postih hrozí i za samotné přechovávání karbofuranu. Traviči pokládají otrávené návnady (kusy masa, mrtvá zvířata, vejce) do přírody, aby se zbavili tzv. „škodné“. Karbofuran však zabíjí bez výběru druhy běžné i ohrožené, divoká zvířata i domácí mazlíčky na procházce.

Zvláštní „psí jednotka“, která funguje v ČSO v rámci mezinárodního projektu PannonEagle, vyjížděla od začátku letošního roku k více než 20 nahlášeným podezřelým nálezům. Psovodka Klára Hlubocká vyhledává spolu se speciálně cvičenými psy Samem a Vikym otrávené ptáky, savce i samotné návnady. „Pokud po prozkoumání místa nálezu existuje důvodné podezření, že někdo otrávenou návnadu skutečně položil, předáváme případ kriminální policii,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. Situace v Českých Budějovicích je ale výjimečná: „Nikdy jsme se dosud nesetkali s tím, že by travič na svoje trestné činy upozorňoval vyvěšováním cedulí.“