KDE

Z Kam na ptáky

KDE

Ptáky najdeme téměř všude. Začátečník může začít poznáváním synantropních druhů, tedy těch, kteří žijí v blízkosti člověka v lidských sídlech. Hodně se naučíme při pozorování krmítka v zimě, po cestě do školy či do práce. Městští ptáci jsou navíc na lidi zvyklí a dovolí nám přiblížit se na menší vzdálenost.

Druhým krokem je návštěva vodní plochy nebo toku. Vodní ptáci jsou na přehledné hladině dobře vidět, bývají poměrně velcí a nejsou tolik plaší.

Také pole jsou dobře přehledná, zde se můžeme procvičit např. v určování lovících dravců a rozeznávání jejich siluet.

Louky lákají řadu pěvců, bahňáků nebo hrabavých. Pátráme po vyvýšených místech, jako jsou vyčnívající větve keřů, stébla trav a stonky bodláků, ale i po sloupech a drátech elektrického vedení, kam zejména pěvci a dravci často usedají.

Do lesa je třeba jít vybaveni alespoň základní znalostí ptačích hlasů, chceme-li vědět, co kolem nás létá. Terén je tu méně přehledný a většinu druhů spíše uslyšíme, než uvidíme.


Kam na vodní ptáky

Rybník Amerika u Františkových lázní

Velký a Malý Tisý na Třeboňsku

Bohdanečský rybník na Pardubicku

Bartošovické rybníky u Nového Jičína

Rybník Dehtář u Českých Budějovic

Tovačovské rybníky a jezera

Vodní nádrž Nechranice

Vodní dílo Nové Mlýny

Chomoutovské jezero u Olomouce

Padrťské rybníky v Brdech

Nový rybník u Líní

Racák u Ústí nad Labem

Údolí Jizery a Kamenice

V Pískovně u Dolních Počernic

Hlučínská štěrkopískovna

Bezručovo údolí u Chomutova

Údolím Bystřice na Olomoucku


Kam na lesní ptáky

Lesy a pastviny nad Zbečnem na Křivoklátsku

Velký Blaník v CHKO Blaník

Čerňava v Hostýnských vrších

Náměšťská obora

Bezručovo údolí u Chomutova

Padrťské rybníky v Brdech

Údolí Jizery a Kamenice

Údolím Bystřice na Olomoucku


Kam na ptáky luk, pastvin a otevřené krajiny

Niva Nemanického potoka v Českém lese

Bývalý vojenský újezd Milovice-Mladá

Meandry řeky Svratky u Milov

Bzenecká Doubrava

Racák u Ústí nad Labem

Načeratický kopec u Znojma


Kam na ptáky hor a skal

Pančavská louka v Krkonoších

Broumovské stěny

osada Jizerka v Jizerských horách

Údolí Jizery a Kamenice