Kdy přiletí hrdlička divoká? Sledujte její tah na mapě

Kde se právě nacházejí táhnoucí vlaštovky? Přiletěly už kukačky do Evropy? Kdy můžeme očekávat přílet hrdličky divoké do Česka? Odpovědi i na tyto otázky pomůže zjistit nově spuštěná online verze EuroBirdPortalu, který prostřednictvím dat od dobrovolníků sleduje výskyt ptáků v celé Evropě. Česká společnost ornitologická denně do projektu dodává data prostřednictvím Faunistické databáze birds.cz.
Výstupem dat od dobrovolníků z 29 států jsou animované mapy, které ukazují výskyt 105 druhů ptáků v čase a prostoru v týdenním rozestupu, a to až od roku 2010 dosud.

 

eurobirdportal
Rozšíření vlaštovky obecné a hrdličky divoké v Evropě v týdnu 2.-8. dubna 2019. Zdroj: https://www.eurobirdportal.org/

Desítky tisíc dobrovolníků denně v průměru vloží 120 tisíc pozorování ptáků prostřednictvím národních databází partnerů EuroBirdPortal, v případě Česka je to Faunistická databáze České společnosti ornitologické. Vložená data se denně ukládají a následně se promítnou do výsledné mapy.

Tento projekt občanské vědy může existovat pouze díky práci mnoha dobrovolníků. Odborníci i amatéři díky svému koníčku pomáhají vytvářet jedinečné podklady pro vědeckou práci i ochranu přírody. Mapy jsou přístupné každému.