O časopise

Ptačí svět vám přináší:

  • užitečné tipy, jak pozorovat a chránit ptáky
  • novinky a zajímavosti z ornitologického výzkumu u nás i ve světě
  • rady, jak určovat naše ptáky na ilustracích předního ilustrátora přírody Jana Hoška
  • informace o aktuálním dění ve významných ptačích územích ČR
  • zprávy o problémech i úspěších ochrany ptactva
  • fotografie českých fotografů přírody
  • tipy na výlet na vyhlášené ptačí lokality celého světa
  • hlavolamy a soutěže o ceny s ptačí tematikou pro děti
  • kalendář akcí

 

 

Časopis vychází od roku 2013 čtyřikrát ročně (v únoru, květnu, srpnu a listopadu).

První číslo roku je vždy věnováno druhu, který byl zvolen Ptákem roku. Nepravidelně vycházejí další monotematická čísla, tzv. speciály, věnované vždy některému aktuálnímu tématu. Tato čísla v pdf jsou vždy zdarma ke stažení ihned po vydání, ostatní čísla s ročním zpožděním.

Šéfredaktorka: Alena Klvaňová

Grafický návrh a sazba: Jiří Kaláček
Tisk: Grafotechna, Praha
Jazyková korektura: Milan Bronclík

Časopis je registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. E12781. ISSN 1801-7525.

Jednotlivé speciály mají vlastní čísla ISBN uvedená v tiráži.