Tipy na pozorování v březnu

Ptáci začínají zpívat, začněte se i vy učit jejich hlasy. Postupně tak, jak přilétají. Předem si jich můžete pár nacvičit pomocí hry.

Není vždy nutné ptáka vidět, abyste věděli, o jaký druh se jedná. Tiše jděte a poslouchejte. Uslyšíte chrapot rehka? Poznáte čimčarání vrabců? Bubnování strakapouda? Víte, kde je čekat?

Čimčarání vrabců se často ozývá z hustého křoví nebo z okapů.
Chrapot rehka je nezaměnitelný. Zpívá většinou ze střech domů a přitom se pohupuje.
Zvonci zpívají většinou na špičce jehličnatých stromů.